شورای همکاری خلیج فارس خواستار عذرخواهی محمود عباس شد

[ad_1] به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، نایف الحجرف روز دوشنبه در بیانیه ای، اظهارات برخی شرکت کنندگان در نشست روز پنجشنبه دبیران کل گروه های فلسطینی را تحریک آمیز و نوعی تهدید علیه این شورا اعلام و آن را محکوم کرد. وی آنچه را «تردید نسبت به مواضع تاریخی شورای همکاری در حمایت از

مطالعه مقاله