پشت پرده فروش پایان‌نامه‌ دانشجویان به ضایعاتی‌ چه بود؟

[ad_1] تحصیل در نظام آموزش عالی با سختی‌ها و شیرینی‌های زیادی همراه است و آخرین خوان آن، ارائه پایان‌نامه و دفاع از آن است. یک جلسه چند ساعته که دانشجو ماحصل چندسال تلاش خود را به اساتید دانشگاه عرضه می کند و نتیجه آن، توفیق در کسب مدرک تحصیلی خواهد بود. اگرچه در سنوات اخیر،

مطالعه مقاله