کدام موشک های ایرانی، پدافند دشمن را غافلگیر می کنند؟ /مراحل ساخت جنگنده کوثر از زبان وزیر دفاع

[ad_1] امیر حاتمی وزیر دفاع در بخش‌هایی از یک گفتگوی تفصیلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در وزارتخانه متبوع خود، اظهار داشت: تأمین تجهیزات نیروهای مسلح یکی از مأموریت‌های اصلی وزارت دفاع است که شامل تأمین منابع خارجی و داخلی و تولید می‌شود که بخش تولید به عهده صنایع دفاعی

مطالعه مقاله