زمان عرضه ۲ درصد سهام «شستا»

[ad_1] محمود ملکوتی‌خواه با بیان اینکه می‌توانیم بورس را به دو بخش قبل و بعد از عرضه سهام شستا تقسیم کنیم، افزود: باور اینکه مشارکت مردم در اقتصاد و دور شدن از تصدی‌گری دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه امکان‌پذیر است با ارائه موفقیت‌آمیز

مطالعه مقاله