خبرآنلاین – تصاویر | دوره آموزش تکاوران نیروی دریایی ارتش

[ad_1] رسته تفنگداران دریایی در سال ۱۶۶۴ میلادی شکل گرفت تا در ذیل آن، کماندوهایی با مهارت‌های چندگانه تربیت شوند. آنها توانایی اجرای عملیات در هر عوارضی از جمله زمین، دریا و هوا یا ترکیبی از هر سه را دارند.در شهریور ۱۳۴۹ تعدادی افسر و درجه‌دار از بین نفرات ورزیده‌ای که دوره

مطالعه مقاله

روایت رهبر انقلاب از یک کار متفاوت و هوشمندانه امام

[ad_1] به گزارش خبرآنلاین در این خاطره نگاری به نقل از رهبر انقلاب آمده است؛ آن وقتی که امام در سـال ۵۸ در بیمارسـتان بسـتری بودند، همـان جا جلوی بیمارسـتان جایـگاه درسـت کردنـد و دسـته هائی از ارتـش آمدنـد آنجـا رژه رفتنـد و روز ارتـش بـه وسـیله امـام اعلام شـد. یکی از

مطالعه مقاله