کانکس پیش ساخته

کانکس پیش ساخته

کانکس پیش ساخته

کانکس آماده
در شرایطی استفاده از کانکس فراهم  اثر گذار است. ممکن است گاهی مشتری زمان به اندازه برای طراحی کانکس نداشته باشد. در همین شرایطی اساسی مراجعه به یکی از ایجاد کنندگان کانکس می تواند سازه گزینه حیث خویش را خریداری کند
با تهیه و تنظیم کانکس های آماده می توانید دوران خرید خود را کمتر دهید و به شتاب سازه را به محل گزینه حیث انتقال دهیدبیشتر ایجاد کنندگان همین نوع سازه ها همیشه تعدادی بنا مهیا موجود دارند. نکته حیاتی در مورد همین بنا ها این می باشد که در ابعاد و ترازو های استاندارد تولید می شونداما اصلی توجه به نوع کاربری امکانات متفاوتی دارندولی دیگر قابلیت و امکان فردی سازی امکانات وجود ندارد. به این استدلال که سازه آماده اجرا است
انواع کانکس مهیا به تحویل
این دسته سازه های آمادده در گونه های گوناگونی ساخت می شوند. به طور کلی می توانیم بگوییم که تمام کانکس های متفاوت به شکل فراهم و یا پیش ساخته موجود هستند. در ادامه اصلی انواه کانکس های آماده آشنا می شویم. • کانکس ویلایی فراهم به تحویل یکی از مثال هایی که همیشه در کارگاه های تولید کانکس موجود است، کانکس ویلایی نام دارد
این سازه در یک بعد ها مشخص که بین 21 تا 42 متر هست موجود می باشد. ( چنانچه وقتی به سازه ای پهناور تر نیاز داشتید باید از قبل سفارش دهیدهنگامی سرخت در اجرای بنا به جهت شما دارای زیادی داراست می توانید از همین دسته سازه های آماده به کارگیری کنید. در غیر همین رخ ایجاد سازه ای مهم اعتنا به سلیقه شما حدود سه هفته روزگار می برد. کانکس ویلایی آماده کلیدی امکانات یک واحد مسکونی می باشدهمین امکانات شامل : آشپزخانه ، خدمت بهداشتی ، حمام ، اتاق خواب و غیره است. کانکس های ویلایی کاربرد های بخش اعظمی دارندبرای مثال به جهت کسانی که اهمیت باغ هستند و در فضای باغ خویش تهی دست یک محلی به جهت استراحت هستند بسیارمناسب می باشند. در این وضعیت حساس قرار دادن یک بنا ویلایی فراهم می توانید از محیط باغ خود لذت ببرید. •
کانکس کارگاهی آماده
به طور معمول از همین بنا در کارگاه های عمرانی و ساختمانی استفاده می شود
غالبا ابعادی استاندارد دارا هستند و همینطور مجهز به امکاناتی مشخص هستند. کابران این نوع بنا ها اکثرا قول کاران و صاحبان مشاغل متعدد هستنددارای اعتنا به این که این سازه ها در بعد ها استاندارد تولید می شوند همیشه تعداد متعددی به صورت آماده وجود داردهمین مسئله باعث می شود تا شتاب خرید کردن سازه به شدت افزایش یابد. کانکس های کارگاهی به طور معمول در سه مدل گوناگون ایجاد می شوند. سنگین ، سبک و متوسطاین نوع ها از نظر دسته کاربری وقیمت تفاوت های متعددی دارند. ( به تیتر مثال به طور معمول در کارخانه های مستمر و بلند مدت از جور سنگین به کار گیری می شود. در پروژه های ساختمانی کوتاه مدت از گونه سبک استعمال می شودکلیدی توجه به این که در جور سنگین ا زمصالح مرغوب ترین نسبت به گونه سبک استعمال می شود، در عاقبت از ارزش بالاتری هم برخوردار است. • کانکس فروشگاهی آماده
 یکی از دیگر از اشکال کانکس های مهیا گونه فروشگاهی آن استبنا های پیش ساخته ای که اصلی کاربری های متفاوتی هستند. مانند: • فروشگاه های مطبوعاتی • دکه های روزنامه فروشی • فست فود • رستوران و کافی شاپ سیار در همین گونه سازه ها اختلافی که به جهت خریداران ممکن است پیش بیاید ، اختلاف سلیقه در دسته رنگ و نکات جزیی استولی همین مورد قضیه از تعداد خریداران همین نوع سازه ها ناچیز نمی کنداین مدل سازه ها نیز مثل دیگر اشکال آن ها در بعدها و استانداردهای متفاوتی تولید می شوندمدام ایجاد کنندگان چندین از ان ها را به شکل فراهم موجود دارندبا استفاده از همین دسته بنا ها می توانید سرعت اجرای کانکس خویش را ارتقا دهید. به همین شکل که شما می توانید در کاهش از یک روز بنا را به محل مورد نظر خود انتقال دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.