ژنیکوماستی و راه حل درمان + علائم و نکات مهم – مجله فیت شیپ

به جهت تغییر تحول عدم تعادل هورمونی به سمت افزایش تستسترون، دو نحوه طبیعی وجود دارد: نخستین کاهش مقدار استروژن حساس اجتناب از مصرف غذاهای سرشار از استروژن و دوم افزایش مصرف غذاهای سرشار از تستوسترون و پلی فنول که به عنوان کمتر دهنده استروژن کار میکند. در این روش SERM (تعدیلکننده انتخابی گیرنده استروژن )، بازدارنده ُ آروماتاز (AI) و ارتقا دهنده تستسترون استعمال میشود. یکی از از برداشتهای نادرست همگانی در مورد انواع بزرگی سینه در مردان، این می باشد که تصور می‌شود تمام همین موارد، ژنیکوماستی میباشد. از آن جایی که اکثر افراد اهمیت استعمال از درمان دارویی نتوانسته اند تا نتیجه مطلوب را بگیرند از همین رو درمان حساس دارو از مورد های درمانی حذف و طریق جراحی، که از مناسب ترین و استاندارد ترین روش های معالجه ژنیکوماستی است آیتم استعمال قرار می گیرد. جراحی یکی از طریق های معالجه بزرگی پستان یا به عبارتی ژنیکوماستی در مردان است. استروژن در شرایط طبیعی در بدن همه مردان وجود دارد اما در اشخاصی که ژنیکوماستی دارد، استروژن برنده شده و در عاقبت ویژگیهای زنانه مثل بزرگی سینه ایجاد میشود. ژنیکوماستی عارضه ها جسمی اندکی دارد، البته به خاطر ظاهر ناجوری که ساخت می‌کند سبب مشکلات کم عقل یا این که عاطفی خواهد شد. همین شرایط به خصوص در نوجوانان مبتلا ژنیکوماستی، اهمیت بیشتری دارد. با همین درحال حاضر در سندرم کلاین فلتر یک کروموزوم ایکس مازاد در بدن مرد وجود داراست و مخلوط غیرطبیعی ایکس ایکس وای تولید میکند. چربی سینه ( پکتورال) میتواند ظاهری مشابه ژنیکوماستی ایجاد نماید که به آن ژنیکوماستی کاذب گفته می‌گردد روشهای جدیدی برای تشخیص و تمیز ژنیکوماستی از موردها دیگر بزرگی سینه وجود دارد. رتبه دو : بزرگی میانگین سینه که فراتر از مرزهای نوک سینه رفته و کناره آن از سینه قابل تشخیص نیست. در چنین مواردی به آن ایدیوپاتیک گفته می‌شود به همین مضمون‌ که علت مشخصی به جهت آن پیدا نشده است. هرگونه بزرگی سینه در مردان به مفهوم ژنیکوماستی نمی باشد . پرکاری تیروئید در زنان بیشتر اتفاق میافتد اما در صورتی که مردان در گیر به همین وضعیت باشند، ممکن است دچار بزرگی سینه شوند. نارسایی کبد و سیروز: نوسانات هورمونی مربوط به مشکلات کبدی و همینطور داروهای مصرفی برای سیروز حساس پیدایش ژنیکوماستی در ارتباط هستند. داروهای مسکن نیز بایستی مطابق برنامه مصرف شوند. استروئید آنابولیک (معروف به داروهای نیروزا) و داروهای آندروژنی که بوسیله پزشکان برای بعضی بیماریها تجویز می‌شوند و یا این که گهگاه تایم ها به وسیله ورزشکاران به طور غیرقانونی برای تقویت عملکرد ورزشی و عضلهسازی آیتم استعمال قرار میگیرند. گهگاه زمان ها آن ها از فکری که دیگران ممکن می باشد در مورد آنان داشته باشند یا اینکه آیتم خنده و شوخی دیگران قرار بگیرند، میترسند. این حالت گاهی ممکن است صرفا به جهت یک طرف سینه و یا این که هر دو طرف پیدایش کند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها دوچندان عمده در گزینه ژنیکوماستی عوارض لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.