چگونه به لرزش خود را MLM کسب و کار ایمیل مشترکین

[ad_1]

در برخی از نقطه در طول یک MLM کسب و کار حرفه ای شما ممکن است رنج می برند مشترک و اندوه است. غم نیست همیشه فرم در یک راه مستقیم است اما برخی نشانه از غم و اندوه عبارتند از: عدم تعامل با محتوا است که شما ارسال راه خود را. یکی دیگر از نشانه خاتمه خدمت خود را در پایان آنها می دادن آن در جعبه ایمیل و یا اقدام مستقیم توسط آبونه نشدن. عدم وجود سهام شاخص دیگری به خصوص اگر آنها شده اند عمده ای از طرفداران خود را محتوا است. بسیاری از مردم ممکن است فقط احساس کردم که مطالب خود را ضربه زدن درد خود را امتیاز. شاید آن زمان به لرزش تا مشترکان خود را و ببینید که چه کسی در حال رفتن به از خواب بیدار.

از خواب بیدار مشترکان خود را از طریق متمرکز MLM کسب و کار بازاریابی است.

اگر مشترکان خود را به دور افتاده مانند هیزم آن زمان به بازبینی مطالب خود را. مطالب خود را باید پرداختن به نگرانی و یا مسائل مربوط به آن افزایش یافته است در چشم انداز خود را در زندگی آن را خوب به ارسال تبلیغاتی گفت و گو. اکثر مردم نیاز به یک تن از آموزش و پرورش قبل از آنها حتی می تواند با دقت اشاره کردن مسئله اصلی در زندگی خود را. این به این معنی تن از محتوا بدون “درمان” درگیر و سپس مطالب را با گزینه های. مثل یک پزشک تشخیص مشکل بیمار خود محتوای خود نیاز به آدرس نگرانی های خود را در حالی که باز کردن یک گفت و گو است که آنها می توانند احساس راحتی در پاسخ به. این به این معنی با استفاده از یک ایمیل شخصی که چشم انداز خود را می توانید ارسال یک ایمیل به و که شما را به خواندن و پاسخ در نوع خود است.

تنظیم کسب و کار MLM شما ایمیل محتوای کار را غلظت و اما تقسیم بندی بر اساس مواد آزمون می تواند کمک به شما تصمیم می گیرید که تماس ها پاسخ که نیازهای ابتدایی محتوا و چه کسانی هستند جدی آنهایی که می خواهند مواد پیشرفته. تقسیم بندی این است که یک فرایند به استفاده از به منظور تعیین خریدار چرخه اما مردم تغییر خواهد کرد در این مرحله است.

ارائه می دهد در محتوا و فرم به افزایش تعامل

ایجاد و تازه مربوطه ارائه در ایمیل های خود را برای کمک به افزایش مشارکت و تعامل از مشترکین خود را. پیشنهاد جدید راهنماهای مفید برای ایمیل های جدید آنها می توانید اشتراک بیش از حد. شما سپس می توانید مطالعه معیارهای هر ایمیل به دیدن این اثر نگاهی به کلیک و نرخ تبدیل. جلوگیری از باز شدن نرخ و یا نگاه کردن به آنها را برای یادگیری بیشتر در مورد مشترک خود رفتار. شما ممکن است بخواهید نگاهی به موضوع خطوط به دیدن اگر آنها موثر است. ایجاد تماس خود را به اقدامات روشن در ایمیل, قالب ایمیل, پس از آن آسان است برای مشترکان خود را به عمل آورند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.