چالش‌های حقوقی مواجهه دولت با کرونا

چالش‌های حقوقی مواجهه دولت با کرونا

[ad_1]

روند فعلی نشانگر آن است که هم و غمّ دستگاه‌های اجرایی در دوران کرونا اشتغال به وظایف حاکمیتیاست و بر این اساس امور تصدی، زیربنایی و اجتماعی دولت تحت تاثیر جریان مذکور قرار گرفته اند. از سوی دیگر و از نگاه حقوق اداری، در موارد بحران، تعارض صلاحیتهابه ویژه بحث صلاحیت مثبت و منفی نهاد‌های حکومتی ذیربط دامنگیر نظام اداری بوده، در این ایام نیز قریب الوقوع می‌نماید. بر این اساس یا چند دستگاه مدعی صلاحیت بر موضوعی می‌شوند و یا هیچ دستگاهی متصدی موضوع نشده و در نتیجه آن را بر عهده نهاد دیگری می‌دانند.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *