پیستون دیزل ژنراتور چیست؟

در آغاز چندین پیستون ساخته شده اهمیت آلیاژ چدن و تعداد پیستون ساخته شده دارای آلیاژ آلومینیم تهیه و از هر گروه سه عدد پیستون به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای انجام آزمون رادیوگرافی به آزمایشگاه ارسال شدند. جهت ارتقا قدرت تولیدی موتور، تعداد سیلندرها نیز افزایش و بر اساس آرایش و تعداد سیلندرها، تعداد پیستونها انتخاب میگردد. فشار اعمال شده خارجی فشاری است که گازهای احتراق بر بر روی حلقه پیستون وارد آورده و منجر انبساط آن می­شوند. در موتور وانکل مثل موتورهای بنزینی چهار دوران ادغام هوا و بنزین وارد محفظهٔ بزرگی از موتور می شود بعد کلیدی قلیل شدن حجم آن ترکیب هوا و بنزین تحت فشار قرار گرفته و اهمیت تولید جرقه به وسیله شمع انفجار حاصل میشود، مولکولهای گاز در اثر احتراق منبسط می‌شوند و فشار محفظهٔ جرم به شدّت بالا می رود و نیروی حاصل از آن به روتور اعمال شده و به علّت اختلاف مرکز بازه زمانی دربین روتور و میل لنگ نیروی چرخشی در روتور تولید قیمت پیستون پیکان تبریز میگردد. نیروی چرخش دینام «آلترناتور»، پمپ هیدرولیک فرمان، کمپرسور کولر و واتر پمپ هم از شیوه چرخش میل لنگ و به وسیله تسمهها و پولیها تأمین میشود. انژکتور همین حفره خنک کننده «A» را اهمیت روغن از شیوه نتورک عرضه روغن «B» تأمین می کند. شکل سر پیستون به رخ تورفته یا گود ، برآمده و یا این که صاف ساخته می شود شیوه سر همین پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار خوب تر کمک می کند و گود بودن سر پیستون به تام شدن حجم اتاق احتراق یاری می کند. پیستون های بیضی رخ که به جهت دوری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود حیاتی بعد ها خاصی طرح می گردد.به طوری که در صورت 7 چشم می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارد به اندازه006/0 اینچ یا 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر میباشد و قطر پیستون در بر روی محور 45 جايگاه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. چند طرح از برنامه ای تماما شناور به کارگیری می نمایند که در هر دو مؤلفه سست است. در واقع اساسی پر‌نور شدن موتور، نیرویی به پیستون وارد می شود که سبب ساز می شود به شکل خطی بالا و تحت برود. به طور معمول، هر چه مسافت آزاد حلقه پیستون اکثر باشد نیروی بیشتری به وسیله رینگ پیستون در شرایط متراکم به جداره سیلندر وارد می­شود. پین از جنس استیل دشوار می باشد و در پیستون ثابت میباشد ولی در میله اتصال می تواند آزاد باشد. آن‌گاه همین نیرو از طرز میله اتصال و بر بر روی میل لنگ به سمت زیر عمل می کند. در یک موتور ، هدف آن انتقال نیرو از بسط گاز در سیلندر به میل لنگ از نحوه میله پیستون ویا میله اتصال است. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)، زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا نصیب ذیل پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و هم جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود 450/0 کیلو گرم (1پوند)است.دامنه یا این که قسمت پایین پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کاهش یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود. دامنه یا این که قسمت ذیل پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کمتر یابد و نیز جا به جهت وزنه های تعادل میل لنگ باز شود . در یک پمپ ، عملکرد معکوس شده و نیرو از میل لنگ به پیستون به خواسته فشرده سازی یا این که بیرون کشیدن مایع در سیلندر منتقل می شود. تولید پیستونهای اشکال پمپ باد فشار بی آلایش و فشار قوی. پیستون ماشین یک عدد از اجزای موتورهای بازگشت پذیر ، پمپ های برگشتی ، کمپرسورهای گازی و سیلندرهای پنوماتیک از دیگر مکانیسم های شبیه است. نصفه بالای یاتاقان ها به قطعه موتور کارگزاری میباشد و نصفه زیر در محیط های یاتاقان ها اهمیت که به قطعه موتور پیچ شده اند قرار دارد. همین رخنه که ذیل شیار حلقه روغن قرار داراست از انتقال حرارت تاج به دامنه پیستون پرهیز میکند. از تمامی پین ها بایستی از حرکت پهلو دوری شود و از انتهای پین در حفر دیواره سیلندر ، معمولا بوسیله گردنه ها جلوگیری شود. برای افرادی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از نمایندگی پیستون تبریز ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.