وکیل مهریه چگونه برای اجرای مهریه اقدام می کند؟

طبق این ماده مهریه زن مهریه زن تا میزان ۱۰ هزار ریال به شرط آنکه ازدواج دست‌کم ۵ سال قبل از توقف واقع شده باشد جزء دیون ممتاز بوده و اضافی جزء سایر دیون محسوب میشود. در فرض سؤال که در گواهی عادی قید شده میباشد مهریه زوجه یک دانگ خانه مسکونی می باشد که زوج در آینده میسازد و یا این که خریداری میکند، از یک سو مفروض آن می باشد شرط بنایی زوجین بر این می باشد که دارای استطاعت زوج مبنی بر ایجاد یا این که خرید کردن منزل، وی به همین امر اقدام می کند و از سوی دیگر مفروض آن است در خصوص محل سکونت که به نوعی محل احداث یا این که خرید خانه مسکونی را تعیین خواهد کرد نیز توافق کردهاند؛ به این ترتیب مهریه انتخاب شده برای زوجین اجمالاً معلوم بوده و مهریه صحیح است. 5- مراجعه به دادگاه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی، تهیدست پرداخت هزینه اجرایی است. طبق ماده 2 قانون طرز اجرای محکومیت های مالی، زوج می بایست مهریه را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، دادگاه وی را ملزم به پرداخت خواهد کرد و درصورتیکه مالی از او در دسترس باشد، آن را توقیف نموده و دارای فروش آن از روش مزایده، مهریه زوجه پرداخت خواهد شد. از همین رو ضابطه گذار و مجری ضابطه حساسیت های خاصی نسبت به آن دارد. دادگاه پارسا جهت مطالبه مهریه از ضامن، دادگاه خانوادهای میباشد که صلاحیت رسیدگی به اصل مورد قضیه را دارد. در آیتم اخذ مهریه تعدادی فرض وجود دارد: حال، موجل، عندالمطالبه و عندالاستطاعه مهریه در صورتی موجل است که برای پرداخت آن مدتی تعیین شود. در صورتی که مدتی به جهت پرداخت مشخص و معلوم نشده باشد مهریه حالا محسوب میگردد و قید عندالمطالبه آن را از هم اکنون بودن بیرون نمیکند. در وضعیت کلی در بیش از 95% پرونده ها، کل مهریه به اقا اضطراری میباشد و باید پرداخت شود. و پس از تصویب دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد. اداره اجرا پس از دریافت اجرائیه، می بایست آن را در دفاترلازم وارد و پرونده برای آن تهیه و تنظیم و نام مأمور ابلاغ را در آن متن و جهت ابلاغ به مأمور تسلیم نماید. به مجرد عقد زن صاحب مهر میشود و میتواند هر دسته تصرفی که بخواهد در آن بنماید. 1- مهریه هم اکنون باشد: مطابق ماده ۱۰۸۵ ضابطه مدنی، زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در علیه شوهر داراست دوری نماید؛ مشروط بر این که مهر او درحال حاضر باشد و این امتناع از فی مابین برندهی حق وکیل مهریه عالی برای نفقه نخواهد بود. برای افرادی که هر نوع نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی به کارگیری از وکیل مهریه نی نی سایت ، شما شاید می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *