موثر مدیریت سرمایه در گردش و مطلوب هماهنگ سازی جریان های نقدی

[ad_1]

چگونه شرکت خود را انتخاب کنید عامل چرخه ؟ چگونه شرکت خود را انتخاب کنید چرخه تبدیل نقدی? چه تاثیر از شرکت's عامل چرخه در اندازه و تناوب سرمایه گذاری در مطالبات و موجودی? چگونه فصلی و دوره ای روند را تحت تاثیر قرار شرکت's, عامل, چرخه, چرخه تبدیل نقدی و سرمایه گذاری در دارایی های جاری? این سیاست راهبردی سوالات مربوط به بهینه جریان های نقدی هماهنگی و موثر بر مدیریت سرمایه طراحی شده برای به حداکثر رساندن ثروت ظرفیت تولید از سرمایه گذاری.

در این بررسی ما به بررسی برخی مربوط و موجود علمی ادبیات موثر بر مدیریت سرمایه در گردش و ارائه برخی از عملیاتی راهنمایی برای کوچک کسب و کار شرکت. کوتاه تر چرخه تبدیل نقدی کوچکتر از اندازه از شرکت's سرمایه گذاری در موجودی و مطالبات و در نتیجه کمتر شرکت's تامین مالی نیاز دارد. اگر چه تنظیم پایان مانده نقدی است که تا حد زیادی به قضاوت برخی تحلیلی قوانین را می توان به کمک موثر فرمولاسیون بهتر قضاوت و بهینه سازی مدیریت جریان نقدی.

همانطور که می دانید یک ارتباط به پول نقد است خالص سرمایه در گردش. خالص سرمایه در گردش است اما تفاوت بین دارایی های جاری (آنچه که یک شرکت در حال حاضر صاحب) و بدهی های جاری (آنچه که یک شرکت در حال حاضر مدیون). دارایی های جاری و بدهی های جاری شرکت در حال's فوری منابع و استفاده از پول نقد بود. به وضوح یک شرکت's توانایی به ملاقات آن زمان تعهدات مالی (صورت حساب موعد مقرر ظرف یک سال) بستگی به توانایی خود را برای مدیریت دارایی های جاری و بدهی های کارآمد و موثر است.

موثر مدیریت سرمایه در گردش نیاز به فرمولاسیون بهینه سرمایه در گردش سیاست و دوره مدیریت جریان های نقدی موجودی حساب مطالبات اقلام تعهدی و حساب اسناد پرداختنی. و چون فقیر مدیریت سرمایه در گردش می تواند به شدت آسیب یک شرکت's اعتبار و محدود کردن دسترسی خود را به پول و بازار سرمایه هر تلاش ساخته شده باید برای به حداقل رساندن کسب و کار خطر به طور پیش فرض.

اهمیت نقدینگی overemphasized نمی باشد. علاوه بر این هر چیزی که اثرات منفی یک شرکت's انعطاف پذیری مالی تنزل توانایی خود را به قرض و مقابله با غیر منتظره مشکلات مالی. یک شرکت باید حفظ توانایی خود را به واکنش نشان می دهند به هزینه های غیر منتظره و فرصت های سرمایه گذاری. انعطاف پذیری مالی ناشی از یک شرکت's استفاده از اهرم و همچنین نگهداشت وجه نقد.

در عمل مطلوب مدیریت سرمایه در گردش شامل موثر چرخه تبدیل نقدی, موثر, عامل چرخه تعیین سطح مناسب از اقلام تعهدی موجودی و حساب اسناد پرداختنی و همراه بودجه گزینه های. سرمایه در گردش سیاست اثرات یک شرکت's ترازنامه نسبت های مالی (جاری و سریع دارایی) و احتمالا رتبه بندی اعتباری. انتقادی به کارآمد شرکت's مدیریت سرمایه در گردش است که درک خوبی از آن چرخه تبدیل نقدی و یا چه مدت آن طول می کشد برای یک شرکت تبدیل به پول نقد سرمایه گذاری در عملیات را به صورت نقدی دریافت کرده است.

این چرخه تبدیل نقدی قطاری از گذشت زمان از آغاز فرایند تولید به مجموعه ای از پول نقد از فروش محصولات به پایان رسید. به طور معمول یک شرکت خرید مواد اولیه و ایجاد محصولات. این محصولات به موجودی و سپس به فروش می رسد در حساب. هنگامی که محصولات به فروش می رسد اغلب در اعتبار پس از آن این شرکت منتظر دریافت پرداخت که در آن نقطه این روند دوباره آغاز می شود. درک چرخه تبدیل نقدی و سن حساب مطالبات حیاتی موفقیت در مدیریت سرمایه در گردش.

همانطور که می دانید چرخه تبدیل نقدی است که به سه بخش تقسیم شده: متوسط دوره پرداخت متوسط مجموعه دوره و سن متوسط موجودی. شرکت's عامل چرخه طول زمان از دریافت مواد اولیه به مجموعه ای از پرداخت برای محصولات فروخته شده در حساب. عامل چرخه است بنابراین مجموع موجودی تبدیل دوره (میانگین زمان بین زمانی که مواد خام دریافت به موجودی و محصول فروخته شده است) و مطالبات تبدیل دوره (میانگین زمان بین فروش و مجموعه ای از رسید). توجه داشته باشید که این عملیات از یک تجارت شرکت شامل خرید (خرید کالا) فروش (فروش محصولات به مشتریان و مجموعه (دریافت پول نقد از مشتریان).

برخی از عملیاتی هدایت :

وجود دارد جمع آوری شواهد تجربی نشان می دهد که موثر مدیریت سرمایه در گردش آغاز می شود با ارزیابی عامل چرخه و بهینه سازی جریان های نقدی از شرکت's عملیات. مدیریت باید بدانید که درک و پیش بینی تاثیر جریان های نقدی در شرکت's عملیات و توانایی خود را برای به حداکثر رساندن سود ظرفیت تولید از سرمایه گذاری. موثر مدیریت پول نقد است حیاتی برای موفقیت یک کسب و کار سازمانی است. این است همه چیز در مورد جریان های نقدی.

یکی از بهترین راه هایی برای افزایش پول نقد در دسترس است برای سرعت بخشیدن به دریافت پرداخت ورودی با کاهش سن از حساب مطالبات با استفاده از ترکیب مناسبی از مشوق ها و مجازات است. یک شرکت باید ارزیابی زمان پرداخت فرآیندها و شناسایی گزینه های موثر برای تسریع در مجموعه ای از حساب ها و اسناد دریافتنی.

شواهد قوی وجود دارد نشان می دهد بهبود فرآیندهای پرداخت و در حال حرکت به الکترونیکی جایگزین خواهد شد و افزایش نقدینگی و مدیریت بهتر هزینه های مطالبات. نقدینگی است حیاتی برای موفقیت هر کسب و کار سازمانی و موثر مدیریت پول نقد است که هسته از نقدینگی. در عمل یک تجزیه و تحلیل دقیق از جریان های نقدی و ارزیابی استراتژی های سرمایه گذاری و سیاست های مورد نیاز است تا اطمینان حاصل شود که یک شرکت دارای ابزارهای مناسب مورد نیاز است برای به حداکثر رساندن شرکت's نقدینگی و بهینه سازی مدیریت جریان نقدی.

شرکت بهینه سازی مدیریت جریان نقدی در عامل خود را از چرخه توجیه-ساده و بهبود روش های مدیریت جریان نقدی رسید و باعث خروج پرداخت نقدی و کاهش سن از حساب ها و اسناد دریافتنی. یک شرکت نیاز به پرونده های دیجیتال, الکترونیکی, بانکداری, کنترل های داخلی قوی و چالاک سیستم های حسابداری برای سریع آشتی از صورتحساب های بانکی از طریق به موقع دسترسی به حساب های بانکی سوابق مشتری و هماهنگ سازی جریان های نقدی حساب اسناد پرداختنی و سیستم های حسابداری برای افزایش بهره وری است.

بهترین شیوه های صنعت شامل تجزیه و تحلیل جریان نقدی ماهانه برای تعیین پایان دادن به تعادل نقدی (تفاوت بین مجموع جریان نقدی و مجموع پول نقد, خروج). هدف این است که افزایش یا مثبت تناوبی پایان دادن به تعادل نقدی; نظارت مشتری توازن برای مدیریت حساب ها و اسناد دریافتنی (بدهکار به این شرکت از مشتریان); و مناسب قبل از مقدماتی فرآیندهای قبل از دادن اعتبار به مشتریان ضروری است برای به حداقل رساندن بروز بدهی های بد.

یک سیستم ردیابی است که مانیتور برجسته مطالبات و می فرستد یادآوری خودکار فاکتورها و اظهارات یک ابزار مفید است. برخی از شرکت ها با استفاده از عوامل خود را به فروش مطالبات به شرکت های مقاطعه برای اطمینان از ثابت جریان های نقدی; کاهش پرداخت پول نقد: محتاطانه مدیریت جریان نقدی دیکته است که یک شرکت را حفظ پول نقد به عنوان طولانی به عنوان امکان پذیر است. بهینه سازی مدیریت جریان نقدی پرداخت در زمان در حالی که با استفاده از تمام امکانات رفاهی متناسب با این حساب از مزیت های مالی. در نهایت قرض گرفتن و قرض دادن و وقت زیادی هزینه های کنار تنظیم مقادیر را به صندوق بزرگ انتظار می رود هزینه. همیشه به یاد داشته باشید که در دراز مدت بدهی تبدیل به بدهی های جاری در حسابداری دوره که در آنها ،

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.