مقاوم سازی با FRP

استعمال از FRP به صورت دورپیچ (سه حالت دورپیچ کامل، U رخ و در دو طرف جان طبق رخ 2) و قرارگیری الیاف در امتداد عرضی برهه زمانی یا عمود بر راستای ترک های محتمل برشی، بطور موثری منجر افزایش مقاومت برشی المان های بتنی می گردد. دورپیچ تام یا این که ژاکت FRP، می تواند جهت ایجاد محصورشدگی و در سرانجام افزایش مقاومت المان های بتنی ذیل ترکیب نیروهای فشاری و خمشی گزینه به کار گیری قرار گیرد. در همین مورد حالت طراحی و مقدار کرنش اثرگذار FRP بسته به مشخصات المان و شرایط پیوستگی در بین تراز بتن و FRP، مشابه سیستم های تقویت برشی با استعمال از FRP است. مقاوم سازی کلیدی ژاکت فلزی بر حسب گزینه می تواند به 3 شکل دورپیچ، نواری و یا این که موضعی باشد. در این شیوه قرارگیری الیاف در امتداد عمود بر محور طولی عضو به صورت دورپیچ کامل، سبب ایجاد محصورشدگی انفعالی (Passive) در عضو روش مقاوم سازی دارای frp می گردد. اتصالات زخم پذیرترین قسمت سازه بوده و در عین حالا دشوار ترین جز سازه جهت تقویت میباشند. در بخش اعظمی از موارد جهت اجرای مقاوم سازی به طرز های ژاکت بتنی و فولادی و یا این که افزودن دیوار برشی یا مهار بند نیاز به کاشت میلگرد یا بولت ضرورت می یابد که در زیر به اختصار در همین خصوص توضیحاتی آمده است. میلگردهای FRP دارای مقاومت کششی مضاعف ، مدول ارتجاعی قابل قبول ، مقاومت بالا در برابر خوردگی ، مقاومت خوب در برابر خستگی و خزش ، چسبندگی عالی مهم بتن ، عایق بودن در برابر امواج الکترومغناطیسی ، وزن قلیل و سبکی که موجب راحتی نصب و شتاب عمل در اجرا می شود ، عنصری دوچندان مناسب به جهت جایگزینی اصلی فولاد می باشد که موجب بهبود ظرفیت باربری ، ارتقاء مقاومت سازه ای ، کاهش خوردگی و سبکی سازه می شوند . اساسی دقت به مشخصه خطی – ارتجاعی مصالح FRP، مشارکت FRP در انتقال نیروها در المان های زیر کشش خالص، بطور مستقیم به میزان کرنش المان متعلق بوده و طبق اصل هوک قابل چک کردن است. جداشدگی بین سطح بتن و FRP در محل شکاف های خمشی یا این که برشی، ورقه برگه شدن پوشش بتنی و جداشدگی از نزدیکی کانال میلگردها در محل جدا FRP در تایین مود باخت بنا تقویت شده تایین کننده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.