مطلوب زنجیره ارزش: موثر در ایجاد ارزش و ارزش گرفتن استراتژی

[ad_1]

چگونه می توانم ایجاد شرکت های ارائه و ضبط مقادیر? آنچه که ماهیت و عملکرد موثر مدیریت ارتباط با مشتری? چه انتقادی مراحل زنجیره ارزش? چه هستند برخی از مفاهیم سیاست از Du Pont مدل موثر در تدوین استراتژی های قیمت گذاری? این سیاست سوالات مربوط به بهینه مدل زنجیره ارزش کسب و کار سازمانی-ترکیب مناسبی از سود دهی و بهره وری است که حداکثر بازگشت سرمایه گذاری و سهامداران ثروت در حالی که به حداقل رساندن هزینه عملیات-ایجاد ارزش و ضبط به طور همزمان.

به وضوح موثر ایجاد ارزش تحویل ارزش و ضبط ارزش حیاتی برای کسب و کار صدای استراتژی طراحی شده برای به حداکثر رساندن ثروت ظرفیت تولید از سرمایه گذاری. در این سری موثر در ایجاد ارزش و ارزش گرفتن ما را به تمرکز بر روی مربوط استراتژیک حاشیه و حجم سوالات و ارائه برخی از عملیاتی هدایت. مهم هدف از این بررسی این است که به برجسته کردن برخی از قیمت پایه تئوری, استراتژیک, حاشیه روابط و صنعت بهترین شیوه های موثر در ایجاد ارزش تحویل ارزش و ارزش گرفتن. خاص و مدیریت مالی, راهبردهای لطفا مشورت صالح حرفه ای.

یک تجزیه و تحلیل مقدماتی مربوط به ادبیات علمی نشان می دهد که مطلوب زنجیره ارزش فرایند و مقدار مناسب و ایجاد ارزش تحویل و ارزش گرفتن برای هر شرکت متفاوت است به طور قابل توجهی بر اساس به طور کلی صنعت پویا, ساختار بازار-درجه رقابت ارتفاع ورود/خروج و موانع بازار contestability مرحله از چرخه عمر صنعت و بازار و موقعیت رقابتی. همانطور که با اکثر بازار شاخص های عملکرد شرکت خاص زنجیره ارزش استراتژیک وضعیت روشنگری تنها در اشاره به این صنعت انتظار می رود ارزش (به طور متوسط) و به طور کلی پذیرفته شده صنعت معیار و بهترین شیوه.

در عمل شرکت های ضبط ارزش از طریق رقابت و اجبار. حداقل دو ارزش استراتژیک گزاره و گزینه های قیمت گذاری بر اساس Pont Du ROI مدل در دسترس هستند برای بسیاری از شرکت های: قیمت گذاری حق بیمه (با تمرکز بر سودآوری) که به دنبال به حداکثر رساندن سود از هر فروش; بالا و به نوبه خود بیش از نرخ (با تمرکز بر بهره وری) که به دنبال به حداکثر رساندن تعداد فروش و استفاده موثر از دارایی های موجود به جای حاشیه سود. معناداری وجود دارد شواهد تجربی نشان می دهد که زمانی که درآمد حاشیه ای منفی است شرکت نمی تواند به حداکثر رساندن سود. این است که به دلیل از دست دادن درآمد به علت قیمت اثر تمایل به سنگین تر بودن از به دست آوردن درآمد با توجه به خروجی اثر است. علاوه بر این وجود در حال رشد است شواهد تجربی نشان می دهد شرکت هایی که برای انتخاب مقیاس و حجم تمایل به بهتر آن است که انتخاب کردن برای بخش و حق بیمه ceteris paribus.

در طراحی موثر استراتژی های قیمت گذاری حداقل دو متغیرهای مهم باید در نظر گرفته شود: اهداف قیمت گذاری و قیمت کشش تقاضا. این متغیرهای مهم همگرا به اطلاع رسانی مطلوب محصول خاص قیمت و ارزش گزاره ها به طور کلی. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شامل داده های مشتری تجزیه و تحلیل شیوه و استراتژی های فن آوری است که شرکت های استفاده از تجزیه و تحلیل و مدیریت تعاملات مشتری و داده ها در طول چرخه عمر مشتری با هدف افزایش روابط تجاری با مشتریان و کمک در حفظ مشتری و رانندگی رشد فروش کارآمد و موثر است.

علاوه بر این شرکت باید ایجاد و حفظ ارتباط موثر با مشتریان است. موثر ارتباط با مشتری یک تابع از حداقل سه متغیرهای مهم: همدلی و اعتماد و تعهد است. در طراحی موثر ارزش گرفتن استراتژی شرکت باید حفظ موثر ارتباط با مشتری. با دقت مدیریت چنین رابطه ای برای وزارت و یا به واسطه از دست دادن فروش به همراه افزایش قیمت توسط شرکت با بازار محدود قدرت. وجود دارد نصب شواهدی که نشان می دهد که در توضیح افزایش قیمت به مشتریان قبل از اجرای آنها تمایل به کاهش عوارض جانبی و تاثیر بر فروش و مشتق از دست دادن درآمد.

با توجه به دانشگاهی مرتبط ادبیات, شرکت ایجاد ارزش از طریق زنجیره ارزش فرایند: مجموعه ای از فعالیت هایی است که انجام می شود به طراحی و تولید بازار ارائه و پشتیبانی محصولات شرکت. حداقل دو مهم فعالیت های مورد نیاز: ابتدایی فعالیت است که شامل ورودی و تدارکات و عملیات خروجی تدارکات بازاریابی و فروش و سرویس در هسته زنجیره ارزش به طور مستقیم ایجاد ارزش و حمایت از فعالیت های است که شامل تهیه, تکنولوژی و توسعه, مدیریت منابع انسانی شرکت زیرساخت حمایت از ایجاد ارزش در هسته زنجیره ارزش. بنابراین بر اساس این فرمول و مفهوم یک زنجیره ارزش disaggregates یک شرکت به آن استراتژیک مربوط به فعالیت های در جهت درک کلی هزینه الگوهای رفتار خاص و هزینه های موجود و منابع بالقوه تمایز.

بر اساس بهترین شیوه های صنعت وجود دارد حداقل سه انتقادی مراحل زنجیره ارزش: فاز یک-طراحی محصول و تحقیق و توسعه دو فاز – تولید و فاز سه – بازاریابی و فروش و خدمات. زنجیره ارزش فرایند که توسط آن شرکت اضافه ارزش اقتصادی به مفهوم محصول. به عنوان محصول ایده این است که مفهوم و درآمد حاصل از طریق زنجیره ارزش فرایند ارزش ایجاد شده برای مشتریان. اما مفهوم محصول را می شکست و ایجاد ارزش و ضبط فسخ در هر مرحله از این فرآیند است. مقدار مطلوب است کارآمد دستگیر شده برای کاربر نهایی از طریق اجرای دقیق خدمات موثر استراتژی و برنامه های.

برخی از ارشاد عملیاتی:

در مجموع موثر در ایجاد ارزش و مقدار تصرف در عوامل مختلف بستگی دارد از جمله به عنوان گزاره ارزش گذاری اهداف قیمت کشش تقاضا موقعیت رقابتی شرکت در بازار جهانی و مرحله از چرخه عمر محصول. برخی از کلید استراتژی های قیمت گذاری ممکن است شامل نفوذ برابری و حق بیمه.

نفوذ استراتژی قیمت گذاری موثر ترین زمانی است که تقاضا الاستیک است و شامل شارژ زیر قیمت های رقبای برای ایجاد مقیاس اقتصاد به عنوان یک کلید روش برای ایجاد یک بازار انبوه و یا برای جلوگیری از پتانسیل ورود به بازار با توجه به قیمت پایین و حاشیه سود. برابری قیمت گذاری و استراتژی موثر ترین زمانی است که تقاضا موحد و محصول این است که یک کالا و شامل شارژ یکسان قیمت با رقبا. حق بیمه قیمت گذاری و استراتژی موثر ترین زمانی است که تقاضا کشش و شامل شارژ بالاتر از رقبای قیمت برای بازیابی R&D هزینه های به سرعت و یا به موقعیت این محصول به عنوان برتر در ذهن مشتریان است.

موثر گزاره ارزش مشتق شده از مشتریان نوید (رود یا مقدار استاندارد) آنچه که یک شرکت می تواند در ارائه و تحویل بیش از این شرکت وعده داده شده (حق بیمه یا ارزش برتر). به عنوان من در حال حاضر توضیح داد: دو ارزش استراتژیک گزاره و گزینه های قیمت گذاری بر اساس Pont Du ROI مدل در دسترس هستند برای بسیاری از شرکت های: قیمت گذاری حق بیمه (با تاکید بر بالا علامت یو پی اس بالا و حاشیه سود و سودآوری); بالا و به نوبه خود بیش از نرخ (با تاکید بر بهره وری بالا و استفاده موثر از دارایی های موجود). معناداری وجود دارد شواهد تجربی نشان می دهد شرکت هایی که برای انتخاب مقیاس و حجم تمایل به بهتر آن است که انتخاب کردن برای بخش و حق بیمه ceteris paribus.

در پایان دانش یک سلاح استراتژیک و منبع موثر در ایجاد ارزش تحویل ارزش و ارزش گرفتن. زمانی که شرکت درخواست دانش به وظایف آنها در حال حاضر می دانم که چگونه به انجام آنها آن تماس بگیرید, بهره وری. زمانی که آنها با استفاده از دانش به وظایف است که جدید و متفاوت آنها آن تماس بگیرید نوآوری است. تنها دانش اجازه می دهد تا شرکت ها برای رسیدن به این دو اهداف استراتژیک.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *