مرجع فایل طراحی ساختمان

کلیدی ما همراه باشید. دسترسی از دو سمت شمال و جنوب به همپا دو طرف نمای 3d ،زیبایی اختصاصی به فردی به همین نقشه داده است.سازه همین ساختمان اسکلت بنایی می باشد و اساسی سه طبقه است. همین نقشه خانه ویلایی دارای سطح دسترسی از شمال به عبارتی درب به ساختمان است.طراحی نقشه خانه به صورت دو طبقه و شامل زیرزمین و همکف است. ب – لطمات موضعی مانند ترک خوردگی، پوسته شدن یا از هم پاشیدن بیش از حد بتن بطور ی که لزوم محافظت بیش از حد متعارف را ایجاب نماید و یا این که خطر خوردگی در میلگرد (آرماتور) را ارتقا دهد و در سرانجام به منظر و عملکرد مطلوب سازه زخم برساند. الف – تغییر و تحول رخ بیش از حد سازه یا اجزای آن بنحوی که به منظر یا عملکرد مناسب بنا اثر نامطلوب نهاده و به ساز ه جراحت برساند. پ- لرزش بیش از حد سازه در اثر بارهای بهره برداری، نیروی باد و یا این که دست اندرکاران دیگ ر به طور ی که در به کارگیری کنندگان از بنا ایجاد نگرانی کند و یا این که کارایی بنا را مختل نماید. در صورتی که کرک بر بر روی نرم افزار فعال نشد از نرم افزار Run As Date استفاده کنید. می بایست حتماً به سیرکولاسیون و ارتباط ها فضاهای داخلی پلان نیز توجه کرد و نشیمن خصوصی را بهگونهای طراحی کرد که علاوه بر نورگیری مناسب، از قابلیت چیدمان و مبلهشدن مطلوب هم برخوردار باشد، خیر این‌که صرفاً یک کوریدور یا این که فضای ارتباطی دارای مساحت بسیار باشد! علاوه بر قابلیت های بررسی و طراحی فوق نرم افزار ETabs رابطه دو طرفه کاملی مهم نرم افزارهای دیگر را برنامه طراحی ساختمان 3 بعدی دارا می باشد. جهت کارایی اکثر عمل های ساختمانی باید همگی فضاهای یک ساختمان شناسایی و تیم بندی شوند و آنگاه با پیش بینی رابطه مناسب میان آن ها، بتوانند اهمیت توجه به اصول اولیه طراحی پلان همچون یک تیم واحد فعالیت کنند. از بهترین مکانها به جهت طراحی تراس، مکانی مشرف به حیاط و در ارتباط مستقیم دارای آشپزخانه است. اگر‌چه هیچ قانون کلی در این مورد وجود ندارد و اهمیت اعتنا به شکل و بعد ها زمین و محدودیتهای پروژه باید بهترین شرایط قرارگیری پله و آسانسور را گزینش نمود، البته معمولا مناسب­ترین حالت خدمت پله و آسانسور در طراحی پلان ساختمان، در وسط پلان هست البته برای تامین پاکینگ در گوشه های ساختمان قرار میکیرد. در هنگام طراحی نقشه ساختمان، بایستی به بعدها و حداقل مساحت فضاهای داخلی پلان معماری توجه کنید. در طرز طراحی تنش مجاز برخورد ضرایب اطمینان به این رخ هست که مقاومت ماده به ضرایب اطمینان تقسیم می شود و در محاسبات مقادیر کمتری برای مقاومت منظور می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.