مد, بازاریابی, برنامه ریزی

[ad_1]

چه در مد کمپین بازاریابی?

این مقاله به بررسی اجزای یک مد طرح بازاریابی و چگونه مارک های مد می تواند به بهبود استراتژی های بازاریابی خود را. مد بازاریابی در رابطه با جلسه نیاز می خواهد و خواسته های خود را هدفمند مصرف کننده و این اهداف در حال انجام با استفاده از بازاریابی است.

مد, بازاریابی متمایز از مد روابط عمومی که مد روابط عمومی صرفا در رابطه با ارتباطات و چگونه به نام تجاری و ارتباط با طنین انداز با این هدف مصرف کنندگان.

یک مد طرح بازاریابی با تمرکز بر چهار مفاهیم اساسی: 1) توسعه محصول 2) مدیریت توزیع, 3) ارتباطات و 4) هزینه. به منظور اجرای موثر بازاریابی, کمپین بازاریابی باید مصرف کننده محور و متمرکز بر بازار تو رفتگی در دیوار به جای غذا به بازارهای جمعی. این مفهوم به سادگی بدان معنی است که استراتژی بازاریابی و پیاده سازی باید مصرف کنندگان و نیازهای خود را می خواهد و خواسته در خط مقدم و با تعریف بازار که در نظر دارد به هدف.

تو رفتگی در دیوار بازاریابی متمرکز تر و مقرون به صرفه و اجازه می دهد تا فروشنده به تمرکز بر روی یک بازار خاص بخش. در غیر این صورت یک توده کمپین بازاریابی است که در همه جا و فاقد یک تعریف مصرف کننده به بازار.

به عنوان مثال تصور کنید که اگر نام تجاری لوکس Vuitton لویی توده خرده فروش و نه تهیه و به بازار تو رفتگی در دیوار. اساسا این بدان معنی است که لوئیس افتتاح خواهد بازار محصولات خود را به توده ها که در واقع این غیر واقعی است. لوئیس Vuittton قیمت نقطه اجازه نمی دهد با نام تجاری به تهیه کردن به توده ها به همین دلیل است که با نام تجاری کانال های تمام ارتباطات بازاریابی به بازار لوکس. اما این بدان معنا نیست که این نام تجاری از حد به مصرف کنندگان که دقیقا نمی افتد لوکس در بازار; آن را فقط بدان معناست که ارتباطات استراتژی و هویت نام تجاری طنین انداز خواهد بیشتر با مصرف کنندگان در بازار لوکس. این رویکرد اجازه می دهد تا کسب و کار به رقابتی باقی می ماند و موثر در آن با رویکرد استراتژیک.

اجزای یک طرح بازاریابی مد

1) توسعه محصول

مهم ترین جزء از محصول در مرحله توسعه است و نه خود محصول. این محصول تنها محصول جانبی این فاز است. مهم ترین مولفه های این فاز در حال مصرف کنندگان است. مصرف کنندگان دیکته تمام اجزای طرح بازاریابی و در نتیجه دیکته چه محصول است. نگه داشتن در ذهن است که بسیار رقابتی امروز بازار جهانی مستلزم آن است که کسب و کار به مصرف کننده محور و تمرکز بر خدمت به نیازهای مصرف کننده. مصرف کنندگان تعیین می کند چه استراتژی قیمت گذاری خواهد شد امتیاز از توزیع, ارتباطات, استراتژی و محصول نهایی نتیجه. در مثال داده شده در بالا در مورد Louis Vuitton, هدفمند مصرف کنندگان دیکته آنچه که مربوط به هزینه و ارزش خواهد بود برای نام تجاری.

وجود دارد دو جهت از این محصول در مرحله توسعه است. کسب و کار می تواند محصول گرا را انتخاب کنید و به توسعه محصولات برای اولین بار پس آن را در بازار به خود در بازارهای هدف. متناوبا, کسب و کار می تواند بیشتر بازار محور و بخش خود را در بازارهای اول برای تعیین نیازهای خاص خود را می خواهد و خواسته و سپس ایجاد این محصول به دیدار کسانی می خواهد.

با توجه به طبیعت گذرا از صنعت مد و بازاریابان تحت کوتاه چرخه بازاریابی از محصول نیازهای فصلی هستند. به عنوان فصل تغییر پس از انجام روند و سلیقه. در نتیجه بازاریابان نیاز به طور مداوم قابل تنظیم و ارائه محصول با زمان.

2) قیمت: هزینه در مقابل ارزش

این استراتژی قیمت گذاری به شدت متکی به تقسیم بندی بازار است. با یک مصرف کننده محور بازاریابی تمرکز استراتژی قیمت گذاری را به حساب هزینه های مربوط به مصرف کننده و ارزش های فراهم شده به مصرف کننده. قیمت گذاری ممکن است متفاوت باشد بر اساس بخش بازار و ارزش درک شده از محصول و یا نام تجاری. یک مصرف کننده در خرید یک نام تجاری لوکس درک محصول با ارزش تر و به نوبه خود حاضر به پرداخت بیشتر برای این محصول نسبت به قیمت حساس مصرف کننده و یا یک محصول است که تولید انبوه با حداقل تمايز.

3) مدیریت توزیع

توزیع استراتژی تعیین راحتی و در دسترس بودن این محصول است. سنتی کانال های توزیع برای مارک های مد شامل مارک فروشگاه گل سرسبد مستقل خرده فروشان و فروشگاه آنلاین و توزیع. بیشتر کانال های توزیع با استفاده از این شدید تر با نام تجاری است قرار گرفتن در معرض بیشتر و دسترسی به بازارهای مصرف است.

4) تبلیغات و ارتباطات,

تبلیغاتی استراتژی مستلزم چگونه نام تجاری را جذب خود خریداران و مجموعه ای از فعالیت های مورد استفاده برای برقراری ارتباط به هدف مصرف کنندگان. فعالیت در این فاز شامل حال توسعه نام تجاری و هویت خود, فروش, تبلیغات, روابط عمومی, محصول, قرار دادن تبلیغات, رویداد بازاریابی و حمایت مالی است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *