لیپوماتیک ⋆ دکتر مهدی جعفری

این نحوه سبب افتادگی و شلی پوست نمی شود بلکه پوست آنگاه از انجام لیپوماتیک سفت تر شده زیرا لیپوماتیک به لیفت پوست امداد می کند. نحوه عمل لیپوماتیک به این شکل است که اساسی یاری امواج اینفراسونیک و ارتعاش و ایجاد نوسان ثابت محوری سبب می شود تا سلول های چربی از محلی که به آن چسبیده اند قطع شده و فارغ از همین که آسیبی به سلول های چربی وارد شود، به رخ سلامت از پایین پوست اهمیت کمک ساکشن بیرون آورده می شوند. گروهی از اشخاصی که لیپوماتیک انجام می دهند ممکن می باشد پاره ای از خونابه ها باطن بافتشان بماند و رخنه های ایجاد شده بسته شده باشند، آن ها می بایست به پزشکشان مراجعه کنند و دوباره همین سوراخ ها تولید شوند تا این مایع ها از این رخنه لیپوماتیک گونه ساعت شنی ها بیرون شوند. تراز ۱ – جراح بمنظور ساخت احساس راحتی در شما در طول فرایند لیپوماتیک، یک عدد از مورد های بی حسی موضعی، تزریق درون وریدی یا این که بیهوشی عمومی را برای شما انتخاب می کند. در ابتدا جراح پلاستیک به باز‌نگری مناطق مهم چربی در نصیب شکم و پهلو می پردازد . البته چنانچه علیرغم رژیم گرفتن، گشوده هم بعضا از اندامها همانند شکم چاق هستند، به شما عمل لیپوماتیک را سفارش میکنیم. این دستگاه به دسته ایست که هنگاهی که به بافت های غیرچربی می برسد از حرکت گشوده می ایستد و در هنگام عکس العمل به چربی ها مجدد حرکت می کند. سپس از لیپوماتیک ممکن می باشد ترشحاتی به صورت مایع از نواحی خارج بیاید پیشنهاد می شود به جهت اینکه همین مایعات به طور تمام از بدن تخلیه شود اهمیت ماساژ به سمت تحت به خارج شدن آنان امداد کنید. به امداد لیپوماتیک کل نواحی تن که اصلی عده چربی بوده را می اقتدار تراشید و چربی های انباشته در آن حوزه‌ را از در میان برد. به همین دلیل در همین موردها لیپوماتیک کمک خواهد کرد. در موارد نادری ممکن می باشد فرد مبتلا عفونت شود که در صورتی که از داروها به موقع و صحیح استعمال شود جای هیچ نگرانی ای نیست. فرایند انجام لیپوماتیک برای هر شخصی مضاعف آسان است و پروسه پیچیده ای ندارد. زمان نقاهت بعد از انجام لیپوماتیک کوتاه بوده و سپس از سه تا هفت روز افراد می توانند به انجام فعالیت های روزانه خود بپردازند. درود ، من سه روزه که لیپوماتیک شکم و پهلو انجام دادم لازمه بگم که زیرا پدر و مادرم جمهوری اسلامی ایران نیستن همپا هم نداشتم ولی از پسش براومدم، فقط روز اول دوستام از بیمارستان تا خونه من رو رسوند. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اساسی لیپوماتیک چیست وب وب سایت خویش باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.