قانون جدید راهنمایی و رانندگی

درود همین فایلی که من الان دانلود کردم مربوط کتاب آیین نامه رانندگی 98 مبنا سوم هست یعنی با توجه به گفته شما این نهایی ویرایش این کتاب هستش؟ هنگامی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و اتومبیلی فارغ از رعایت فاصله جلوی شما قرار گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟ درصورتیکه به هر دلیل می‌خواهید کمپانی بیمهای که از آن بیمه میخریدهاید را عوض کنید؛ مثلاً اگر میخواهید خرید بیمه را به شکل قسطی انجام بدهید و امکان خرید کردن بیمه قسطی از کمپانی قبلیتان فراهم نمی باشد میتوانید سوای نگرانی از کمپانی دیگری بیمه فرد ثالث را تنظیم کنید. یعنی در شکل تغییر تحول مالکیت خودرو، تمدید بیمه شخص ثالث فارغ از چک کردن تخفیف عدم ضرر انجام میشود. اما در برخی مورد ها در مسیرهایی که فراوان به هم ریخته می باشد پلیس هدایت می تواند خودش به رخ دستی در رنگ ها تغییر‌و تحول ایجاد نماید. همین ضابطه دارای هدف راننده محور شدن بیمه شخص ثالث ایجاد شده و به این رخ هست که باید گواهینامه تمام اشخاصی را که از یک خودرو به کار گیری میکنند، در بیمهنامه شخص ثالث آن تصویب شود. همانطور که در بالا توضیح دادیم، در سال 1400 اهمیت هدف رانندهمحور شدن بیمه شخص ثالث، ضابطه انتقال تخفیف تغییر‌و تحول کرده است. ولی اولی چراغ راهنمایی که بخش اعظم مشابه به چراغ راهنمایی و رانندگی امروزی می باشد آن گاه از اختراع اتومبیل ها در شهر دیترویت که یک عدد از بزرگترین شهرها در ایالت میشیگان هست کلیدی همت یک مامور پلیس هدایت رانندگی ساخته شد. خوشبختانه در سال 96 الحاقیه حذف شده است و در صورت پیدایش خسارت، مابهتفاوت مبلغ ناشی از ارتقا دیه و نرخ بیمه توسط صندوق خسارات بدنی پرداخته می‌گردد و دیگر نگرانی بابت خرید کردن آزمون دین طومار موتور 1400 الحاقیه وجود ندارد. طبق قانون نو بیمه شخص ثالث در صورتی که راننده مقصر به برهان رعایت نکردن قوانین هدایت و رانندگی باعث پیدایش اتفاق شده باشد، بایستی بخشی از ضرر وارد شده را پرداخت کند. در این ضابطه راننده مقصر واقعه ذیل هیچ شرایطی زندانی نمیشود. در قانون جدید بیمه شخص ثالث به راننده مقصر نیز اعتنا شده است. در مواردی ممکن هست فرد قصد فروش خودروی خود را داشته باشد. از طرفی در مواقعی ممکن است فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم ضرروزیان بیمهنامهاش را به شخص دیگری انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.