فعالیت های موثر-بر-هزینه و بهینه مدیریت هزینه

[ad_1]

چگونه شرکت خود را انتخاب کنید هزینه های سربار انتساب ؟ چگونه شرکت های انتخاب بهینه مدیریت هزینه بر اساس بحرانی فعالیت های تولیدی که ایجاد و ضبط مقادیر? چه طبیعت و تابع هزینه انتساب ؟ چه منابع شاخص هزینه و یا هزینه رانندگان ؟ چه هستند برخی از سیاست مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تدوین موثر هزینه واگذاری و مدیریت هزینه استراتژی ؟

این مدیریتی حسابداری سوالات مربوط به موثر هزینه واگذاری و هزینه بهینه استراتژی های مدیریت کسب و کار سازمانی-ترکیب مناسبی از هزینه های مدیریت استراتژی است که حداکثر بازگشت سرمایه گذاری و سهامداران' ثروت در حالی که به حداقل رساندن هزینه عملیات به طور همزمان.

همبستگی مطلوب مدیریت هزینه و موثر فعالیت های مبتنی بر هزینه بسیار مهم است برای کسب و کار صدا گزینه های استراتژیک طراحی شده برای به حداکثر رساندن ثروت ظرفیت تولید از سرمایه گذاری. در این سری مؤثر بر هزینه واگذاری و مطلوب مدیریت هزینه ما را به تمرکز بر روی مربوط استراتژیک هزینه سوالات و انتقادات و پیشنهادات برخی از عملیاتی هدایت.

مهم هدف از این بررسی این است که به برجسته کردن برخی از هزینه اولیه تئوری, استراتژیک هزینه ها و روابط و صنعت بهترین شیوه های موثر هزینه واگذاری طراحی شده برای بهینه سازی هزینه های مدیریت. برای شرکت خاص هزینه استراتژی های مدیریت, لطفا مشورت صالح حرفه ای.

Activity-based costing (ABC) موثر است روش مدیریت برای تعیین و کنترل هزینه های سربار. سربار هزینه تجزیه و تحلیل و انتساب می توان دقیق تر با استفاده از ABC تکنیک برای طیف گسترده ای از محصولات برای محصول هزینه و تجزیه و تحلیل سودآوری و برای توزیع مناسب و کنترل سربار.

لطفا توجه داشته باشید که هزینه بهینه و مدیریت موثر هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای هر شرکت متفاوت است به طور قابل توجهی بر اساس به طور کلی صنعت پویا, ساختار بازار-درجه رقابت ارتفاع ورود / خروج و موانع بازار contestability مرحله از چرخه عمر صنعت و بازار و موقعیت رقابتی. همانطور که با اکثر بازار شاخص های عملکرد شرکت خاص مدیریت هزینه موضع روشنگری تنها در اشاره به این صنعت انتظار می رود ارزش (به طور متوسط) و به طور کلی پذیرفته شده صنعت معیار و بهترین شیوه.

مراحل هزینه واگذاری:

در مرحله اول فعالیت های عمده ای برای تولید یا فروش محصولات به پایان رسید در حال به درستی شناسایی شده و طبقه بندی شده با توجه به هزینه های سلسله مراتب است. هزینه سلسله مراتب تسهیل طبقه بندی فعالیت ها بر اساس سهولت که با آنها قابل ردیابی به یک محصول یا خط تولید. چنین فعالیت هایی ممکن است شامل مواد تدارکات و تولید و اجرا می شود, دست زدن به مواد پردازش سفارش و موجودی مدیریت انبارداری و حمل و نقل.

در مرحله دوم فعالیت هزینه های اختصاص یافته به هر یک محصول یا خط تولید و هزینه های شاخص و یا هزینه رانندگان و سربار ذکر شده مطابق با عمده فعالیت های مورد نیاز برای ایجاد و ضبط مقادیر. یک بررسی مختصر از extant ادبیات علمی نشان می دهد که ماهیت تولید فعالیت یا معامله تصمیم مناسب شاخص هزینه و یا هزینه های رانندگان است.

فعالیت های مبتنی بر هزینه سیستم با استفاده از مناسب هزینه راننده که متفاوت با ماهیت فعالیت های تولیدی که ایجاد هزینه است. علاوه بر این وجود دارد که سطوح مختلفی از فعالیت ها: واحد, سطح, دسته, سطح, سطح محصول و امکانات سطح. علاوه بر این تسهیلات سطح فعالیت های در حال انجام در سطح کارخانه و کمی دشوار است برای ردیابی در حالی که واحد سطح فعالیت ها محصول خاص و بیشتر به راحتی قابل ردیابی به محصولات.

در عمل مناسب شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق از هزینه های متحمل شده برای هر یک از هزینه استخر مورد نیاز و حیاتی برای مناسب هزینه راننده رای تعیین. در نهایت شرکت های ردیابی و تخصیص هزینه فعالیت ها یا عملیات نهایی محصولات-محصولات و خدمات. همانطور که می دانید هزینه ردیابی فرایند به طور مستقیم تطبیق هزینه ها با یک محصول تولید می شود که در آن تخصیص هزینه با استفاده از تخمین می زند برای اعمال هزینه ها به محصولات و یا خطوط تولید. در حالی که بسیاری از هزینه های اختصاص داده شده می توان به محصولات به طور مستقیم برخی از هزینه های مربوط به محصولات متعدد و یا تغییر در هر واحد پایه و باید اختصاص داده شود و متناسب.

برخی از ارشاد عملیاتی:

موثر هزینه تکالیف نیاز به حسابداری مدیریت کارکنان برای شناسایی اشیاء که مربوط به هزینه های اختصاص داده خواهد شد تجمع مربوط به هزینه ها در هزینه های مختلف استخر و شناسایی مناسب ترین پایه / روش برای تخصیص هزینه های مربوطه. لطفا توجه داشته باشید که نه همه هزینه های مربوطه و هزینه کنترل به موضوع تمایز عمودی در سطح سازمانی قدرت.

علاوه بر این همه هزینه باید unitized. برای مثال هزینه های ثابت را تغییر دهید با یک افزایش یا کاهش در مقدار کالا و یا خدمات تولید شده و یا به فروش می رسد. در واقع هزینه های ثابت هستند هزینه که باید پرداخت شود توسط شرکت های مستقل از هر گونه فعالیت های کسب و کار در یک مقیاس خاص تولید. بنابراین ممکن است گمراه کننده به unitize هزینه های ثابت تولید ceteris paribus.

به تدوین و فرموله کردن هزینه بهینه تخصیص استراتژی های مدیریت باید درک و پیش بینی برخی از چالش های مشتق شده از تخصیص هزینه و هزینه یابی بر مبنای فعالیت. برخی از این چالش ها عبارتند از: قابلیت ردیابی مادیت روش و دقت و به موقع بودن. به عنوان من در حال حاضر توضیح داد: برخی از هزینه های آسان برای ردیابی. مناسب صرف شناسایی و تحلیل ردیابی و واگذاری باید انجام شود با استفاده از روش های متعدد و دفاع مفروضات.

در عمل هزینه های تخصیص داده محور و مدیریتی تجزیه و تحلیل به کمک کامپیوتر و فن آوری است. اما صدا و تحلیل هزینه رانندگان و تکالیف باید هدایت با درک کامل از خوبی تثبیت هزینه تئوری و اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری. برای مثال زمانی که بررسی هزینه ردیابی و واگذاری شرکت باید تعیین کنید که چگونه نزدیک به تخصیص هزینه های فردی. با کامپیوتر مدرن سیستم ها و هزینه تجزیه و تحلیل آن است که اغلب ممکن است برای ردیابی هزینه هر راننده حتی زمانی که وجود دارد محصولات متعدد -کالا و خدمات.

همه هزینه های مواد. و از آنجا که هزینه ها و منافع مرتبط با جستجو و تجزیه و تحلیل و تخصیص هزینه, اطلاعات شرکت باید تصمیم بگیرد که تا چه حد به حساب برای هزینه های رانندگان است. این است که حسابداری مفهوم مادیت. شرکت باید همیشه وزن هزینه ها و منافع همه تصمیم گیری مدیریتی. مدیران کسب و کار باید تصمیم بگیرد که آیا مزایای توجیه هزینه و چه مقدار از هزینه آنالیز مطلوب است به عنوان آن مربوط به شرکت و سودآوری است.

در نهایت شرکت باید ایجاد و حفظ متعدد هزینه سیستم. و استفاده مناسب از تکنیک های سنتی هزینه های سفارش هزینه فرایند هزینه و یا هزینه متغیر به منظور تسهیل داخلی مدیریتی تصمیم گیری و خارجی گزارشگری مالی مورد نیاز است. لطفا توجه داشته باشید که متغیر هزینه است که خداوند به خارجی گزارش اما ممکن است مفید در کمک به مدیران برای تصمیم تخصیص منابع و دیگر تصمیمات کسب و کار کارآمد و موثر است. اغلب کسب و کار موفق حفظ مدیریتی حسابداری هزینه سیستم به منظور تسهیل داخلی برنامه ریزی مالی و حسابداری هزینه یابی سیستم های طراحی شده برای حمایت مالی خارجی گزارش عملکرد.

در مجموع هزینه سیستم های حسابداری و هزینه یابی بر مبنای فعالیت تسهیل دقیق برآورد هزینه محصولات-محصولات و خدمات است که بسیار مهم است برای کسب و کار سودآور ، مدیران کسب و کار باید بدانید درک و پیش بینی است که محصولات سودآور هستند و که محصولات سودآور هستند. بنابراین هزینه تجزیه و تحلیل باید مربوطه دقیق و به موقع و مطابق با حساب مزیت اقتصادی. برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار جهانی شرکت نیاز موثر شناسایی هزینه رانندگان هزینه واگذاری و بهینه هزینه های مدیریت استراتژی-ترکیب مناسبی از هزینه های مدیریت استراتژی است که حداکثر بازگشت سرمایه گذاری و سهامداران' ثروت در حالی که به حداقل رساندن هزینه عملیات به طور همزمان.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *