فصل سرد روابط عربستان و پاکستان

فصل سرد روابط عربستان و پاکستان

[ad_1]

آیا تنش بین پاکستان و عربستان با این نگرانی‌ها ارتباط دارد؟ به عبارت دیگر، آیا عربستان در توسعه برنامه هسته‌ای خود از پاکستان کمک خواسته، ولی پاکستان از ارائه کمک خودداری کرده است؟ پاسخ این پرسش‌ها هنوز معلوم نیست. با این حال، دلایلی که برای تنش‌های فعلی میان دو طرف مطرح شده – از قبیل نزدیکی پاکستان به قطر و ترکیه- چندان متقاعدکننده به نظر نمی‌رسند.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.