فشار شکن ، فشار شکن آب ، تولید کننده انواع شیرهای فشار شکن

در حالت کلی در شیرهای فشار شکن هیدرولیک جریان تهیه میگردد و در واقع شیوه کارایی این شیرها به وسیله یک اهرم دستی که به شیر متصل است، طریق جریان سیال را در دست گرفتن می کند همین شیرها در صنعت شیر فشارشکن دانفوس زیاد پرکاربرد هستند. کارایی این شیرها بصورت به طور کامل اتوماتیک بوده و با جریان سیال در اختیار گرفتن می شود و نیازی به اعمال انرژی خارج از سیستم ندارد. اساسا کارایی همین شیرها بر حسب کنش و واکنش دو نیروی ضد و نقیض که مجاور همدیگر هستند، خواهد بود. همین دو نیروی متضاد همدیگر را خنثی میکنند و اساسی اعتنا به خاصیت واکنشی متغیری که در فنر هست در غایت فشار خروجی پایدار خواهد ماند. شیر فشار شکن وسیله ای است جهت پایین آوردن و تثبیت فشار سیال، یا به عبارت دیگر هنگامی که فشار محل ورود سیال متغیر و یا این که بالا باشد از این وسیله جهت کاهش، تنظیم و تثبیت فشار خروجی سیال استفاده می شود. در سوپاپ های کاهنده فشار مستقیم، حرکت فنر تهیه و تنظیم به طور مستقیم در گشوده شدن سوپاپ کمک می کند. اهمیت خاموش نمودن آب کاهش فشار در برابر فنر بر روی شیر ساخت می شود و روزنه بسته می گردد و هوا به فضای اطراف شیر جریان پیدا می کند . در واقع کارایی شیر فشار شکن هیدرولیک به این شکل می باشد که به طور خودکار فشار بسیار و متغیر محل ورود را به مقدار فشار ناچیز و اثبات خروجی تبدیل میکند. فرآورده این شیر از برنج و فارغ از نیاز به شلنگ بای پس میباشد . ۷. پس از اطمینان از بیرون شدن هوا از محفظه خروج هوا (پیچ شش گوش برنجی ) (۴) که بر روی کلاهک قرار دارااست آن را به طور کامل محکم نموده به صورتی که کاملا آبند گردد . پس بایستی در زمان پیدایش همین کمتر یا افزایش فشار در ورودی تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر و تحول دهیم. در هر نوع سیستم لوله کشی انتقال سیالات ، به جهت جلوگیری از جراحت دیدن سیستم لوله کشی حد فشار دست کم و حداکثر استاندارد انتخاب می شود . نیروی حاصل به شیر ، انتخاب کننده حالت ظریف شیر اصلی و به تبع آن ، منجر کمتر فشار خواهد شد . اصولا نیرویی که از فشار آب ناشی میشود، رغبت دارد که مسیر جریان فشار را ببندد و آنگاه نیروی مخالف از فنر گرفته شده و دوست دارد که مسیر جریان را گشوده کند. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط با روش تهیه و تنظیم شیر فشار شکن وب تارنما خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.