فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

شیرهای فشار شکن، به منظور محدود کردن فشار سیستم، در رنج مختص به عمل می روند. به‌این ترتیب، فشار در سیستم، در شرایط ایمن مراقبت می گردد. به جهت تهیه فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار متفاوت دریک زمانه حساس دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار به کار گیری می نماییم فشارشکن کاهنده فشار در حالت نرمال بصورت باز می باشد و این کارایی تا زمانه رسیدن فشار خروجی به حد تهیه شده ادامه خواهد می یابد و وقتی که فشار خروجی به کاهش از حد تنظیمی خویش برسد، گلوگاه باز شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه کلیدی ایجاد افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفا فشار در خروجی کاهش می یابد. شیرهای فشار شکن، نوعی شیر اطمینان هستند که به جهت در اختیار گرفتن و محدود نمودن فشار، در یک سیستم به کار گیری می شوند. شیر فشارشکن کارتریجی پیلوتی سان هیدرولیک یا این که سوپاپ اطمینان کلیدی عملکرد دومرحله ای در مواقعی که مدار هیدرولیک تهی دست عبور جریان حساس دبی بسیار و یا تهیه و تنظیم فشارهای بالا بصورت ظریف (بدون ساخت تلفات ناشی از فشار) باشد، بهترین گزینه خواهد بود. هرچه چرخه سریعتر باشد ، ضربه سریعتر ناشی از ارتقا فشار سبب تولید نقص‌ می تنظیم شیر فشار شکن هیدرولیک شود. در صورت عدم به کار گیری از شیرهای فشارشکن در مدارهای هیدرولیکی، ممکن است، فشار زیادی در مدار تولید شده و فساد تجهیزات و یا این که آتش سوزی، به بار آورد. در فشار شکن های دستی، کنترل فشار، به کمک یک اهرم که به دریچه ها، متصل است، انجام می شود. در حالی که در شیرهای فشار شکن، افت فشار، در نصیب محل ورود نیز، اعمال شده و مایع اضافی، از سیستم به بیرون، جهت دهی می شود. تفاوت فشار شکن ها و شیرهای کنترل فشار، در همین هست که در شیرهای در دست گرفتن فشار، فشار خروجی، کمتر پیدا می کند، سوای همین که در ورودی، تغییری حاصل شود. دریچه های کمتر فشار زمان نگهداری سیستم برای دوری از موقعیت های خطر آفرین و همینطور برای محافظت جریان مداوم رسانه ها و افزایش قدمت تجهیزات یک فرمان لازم است. شیرهای هیدرولیکی و تجهیزات ویکرز، به عامل کیفیت بالا و ماندگاری طولانی، همواره آیتم دقت خریداران اهل ایران قرار دارند. شیر در دست گرفتن فشار طراحی یا این که تنظیم می شود تا در یک فشار تهیه شده از پیش انتخاب شده باز شود تا مخازن تحت فشار و بقیه تجهیزات ذیل فشارهای بیش از حد طراحی خویش قرار نگیرند. به طور کلی فشار سیستم یک مدار هیدرولیکی ذیل اثر گذاری آن‌ها قرار می گیرد. آزمون مذکور را در نقاط میانی کورس سیلندر هم می اقتدار تکرار نمود ولی به جهت توقف سیلندر ضروری می باشد یک مانع حیاتی استحکام بالا ، جلوی میل پیستون قرار بدهید چنانچه در حین آزمون نشتی روغن از پورت جلو یا این که عقب بازدید شود ، پکینگ سیلندر معیوب می باشد و ضروری می باشد بده بستان شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.