عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

طی هر جلسه تمرینی ایکسبادی به ادله به عمل گیری مفید و بهینه عضله ها چندین برابر ورزش عادی انرژی مصرف میشود. علاوه بر این که در ارتفاع این بیست دقیقه تن 700 کالری انرژی مصرف میکند بعداز آن بمدت 48 الی 72 ساعت ساز به ریکاوری و بازیافتن قدرت و اقتدار بدنی دارد که طی این پروسه نیز حدود 1800 کالری انرژی مصرف میشود. شما همینطور به عامل افزایش فعالیت عضلانی، در زندگی روزانه کالری بیشتری مصرف می کنید، که به همین مفهوم می باشد که مصرف انرژی و سوخت و ساز بدنتان ارتقاء می یابد. همین بدان مفهوم هست که همین دستگاه فوق العاده قابل حمل است، بنابراین شما می توانید آن را در هر چه جایی اهمیت خویش ببرید و در رخ نیاز، از آن به کار گیری کنید. کالری های بیشتری میسوزد: در طول هر توشه تمرین اصلی دستگاه ایکس بادی شما چیزی حدود 500 کیلو کالری را در 20 دقیقه می سوزانید سپس از 4 تا 6 ساعت تمرین شما باید چیزی اکثر از 1200 کیلو کاری سوزانده باشید در نهایت در 48 ساعت بعد از جلسه تمرین می بایست بیش از 4000 کیلو کالری از تن شما آب شود. حتی عصب های ضعیف اهمیت این رابطه فعال می شوند. واجب به یادآوریست که همین انقباضات می توانند حتی از انقباض های بی آلایش شدیدتر باشند. انقباض عضلانی یکی از موثرترین روشهایی هست که می تواند در پیکار حساس سلولیت و مشکلات پوستی مشابه گزینه استفاده قرار گیرد. حساس اجرای تمرین EMS چطور احساساتی خواهید داشت؟ هنگامی برای اولین توشه همین تمرین را انجام می بدهید تجربه ای لذت بخش خواهید داشت. به جهت رسیدن به بهترین نتیجه های سفارش می شود که از این دستگاه هر بار به جهت 30 دقیقه، پنج توشه در هفته استعمال شود. این شکوه هنر تکنولوژی به ما سود 90دقیقه کار را تنها در 20 دقیقه می دهد و 2 بار تمرین به جهت هر هفته کافی است. به این رخ که قدرت عضلات بدن را افزایش ایکس بادی ایران میدهد. لبته انقباضات در EMS نسبت به هنگامی که ورزشکار وزنه های دوچندان سنگین را جابجا می نماید شدیدتر نمیباشد ولی بایستی این را به یاد آورد که در مقایسه، EMS به جهت مفاصل مضاعف ایمن خیس است. این ورزش انحصار وزن و سایز ندارد و به جهت افراد بالای ۱۸ سال قابل انجام است. افراد به سرعت به آن عادت می کنند چون می توانند اثرات شدید و خستگی عضلانی را از حرکاتی معمولی توام اساسی تحریک عضلانی احساس کنند! به کار گیری از متد ایکس بادی برای همگی بانوان، آقایان و نوجوانان در صورتی که مشکلات تندستی نداشته باشند مجاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.