ضد کف ها – کالا کاوان کیمیا

محصولات کنترل کننده فوم در گونه های متفاوتی وجود دارند که یکی از از آن ها ضد کف بر مبنا روغن است. بررسی انجام شده بر بر روی روغن نشان بخشید که % اسید اولئیک اکثر از دیگر اسیدهای چرب می باشد و مقدار آن 5/63 درصد میباشد . همین آزمایش را می قدرت در دماهای متعدد و pH انجام بخشید تا سناریوهای مختلفی را که در آسیاب پالپ وجود دارااست آزمایش کند. ضد کف های غیر سیلیکونی محلول در آب (آکریلیک) گونه های متمایز از روغن ها و موم های دور از هم در آب هستند. پیش تر تفسیر دادیم که اشکال متمایز از ضدکف ایجاد و در بازار مواد شیمیایی عرضه می گردد. توان و تأثیراین ماده به قدری می باشد که میتوان کلیدی میزان قلیل آن سرانجام دلخواه را بهدست آورد. همین ماده موجب ترکیدن حباب های هوا شده و مرحله فوم را از دربین می برد. در همین تحقیق تولید ماده ضدکف از پوسته و سبوس برنج ایرانی در مقیاس پنج مورد بررسی قرار گرفت.برای همین منظور در آغاز روغن خام سبوس برنج اصلی استعمال از یک دستگاه اتوماتیک عصاره گیر استخراج گردید و از نرمال هگزان به تیتر حلال مناسب به کارگیری شد و بعد از آن حساس به کار گیری از دستگاه تبخیر در خلاء دوار از روغن نپخته حلال زدایی گردید. کف تولید شده بر روی سطح ممکن است سبب ساخت ایراد در مرحله مایع شود و سبب سر ریز شدن مخزن یا استخر مورد نظر در اطراف تجهیزات شود که این مسئله یک نگرانی در راستا ایمنی است، که باید به آن اعتنا ویژه ای شود. در واقع، یک کف زدا یا ضد کف بایستی در گوشه و کنار کف نامحلول باشد، و گیرایی سطحی کمی داشته باشد، بدین ترتیب در سطح کف توسعه می یابد. حیاتی کاربرد آنتی فوم تنش سطحی مایع تغییر و تحول کرده و فوم حذف می گردد. به مراد در دست گرفتن کف در بسیاری از مناطق از جمله، واشرهای اسپری صنعتی، برج های خنک کننده، سوله های ورقه سازی، کنترل فوم پساب، درمان غرفه رنگ و غیره کاربرد دارد. ضد کف های ارایه شده توسط شرکت جنس کاوان کیمیا در دامنه ی وسیعی از محصولات از قبیل رزین، رنگ، لاک ها و چسب ها کاربرد دارا هستند و جواب گوی نیاز های متنوعی از کاربری و قیمت اند. این ها به طور معمول به عنوان بهترین از دربین برنده های حباب های هوا یا این که اصطلاحا دی ایرتورها هستند، به همین معنا که آن ها در انتشار هوای فرو رفته بهترین کارایی را دارند. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی استفاده از دستکش ضد برش کف مواد ، شما احتمال دارد می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.