سقف متحرک چیست؟

سقفهای متحرک از متریالهای مکانیکی، سازه ای و الکترونیکی تشکیل میگردند که قسمت بنا به طور معمول مبتلا فرسایش و استحلاک نمی شود ولیکن سیستم متحرک و نیز پوششها نیاز به خدمت و حفظ دارد، که مجموعه ما به مدت 1 سال سیستم متحرک سقفهای برقی خود را ضمانت مینماید. ولی نگران نباشید چون سقفهای متحرک کاملا ضدضربه بوده و به هیچ عنوان تحتتاثیر بارشهای خطرناک، سقوط وسایل سنگین، بادهای شدید و غیره دچار شکستگی نمیشوند. مواد و ملزمه ی بکار رفته در همین سقف ها پارچه های PVC اهمیت ارتفاع قدمت و کارایی بالا و خواص ضد آب بودن و هوا بند بودن در عین سبکی میباشد و به رنگ های گوناگونی قابل اجرا می باشد. سقف متحرک به برهان متحرک بودن سقف همین قابلیت را می دهد که از تابش بیش از حد نور خورشید و نیز از ورود گرد و خاک و باد و باران جلوگیری نماید و در مورد ها حتمی سقف بسته شود و از این اتفاقات ناگهانی دوری شود، و همچنین زمانی که هوا مساعد بود از هوا و فضا به کارگیری اضطراری را ببرد. کلیدی توجه به اتوماتیک بودن عمل و به کار گیری از ریموت کنترل، به راحتی گشوده و بسته شده و نیز موتور به کار رفته در آن به طور کامل سوای صدا سقف متحرک استخر فیلم میباشد. یک نمایشگاه ماشین می تواند فارغ از نیاز به مجوز فضای ایوان و محوطه خویش را تبدیل به فضایی سرپوشیده بنماید و از خودرو ها در شکل لزوم برابر حالت جوی نگهداری نماید و مهم توجه به قابلیت نورپردازی زیر سقف متحرک پارکینگ می قدرت نورپردازی متناسب حیاتی نیاز یه نمایشگاه اتومبیل را داشت. اینگونه سقفهای متحرک متناسب برای بالکنها، پاسیو، رستوران و کافیشاپهاست، با اعتنا به این که متاع این مدل سقف متحرک از شیشه است، از امنیت بالایی برخوردار بوده و بنا فلزی همین گونه سقف از آهن گالوانیزه شده میباشد که به وسیلهی بهترین موتور ها جابجا میشوند. پوششی زیاد توانا در برابر ورود اشعه uvخورشید آتش فرار و جلوگیری از ورود هر گونه ریزگرد یا این که گرد و خاک به محفظه مربوطه میباشد این ها تنها گزیده از خصوصیت های همین پوشش محکم است. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد سقف متحرک دستی بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.