سطح غیرطبیعی سدیم به چه معناست؟

مصرف غذاهای جدید به جای غذاهای فرآوری شده می تواند به مقدار قابل توجهی در کمتر سدیم در رژیم غذایی نقش داشته باشد. رژیم غذایی سدیم را کاهش دهید. سدیم آب را جذب و نگه می دارد، به این ترتیب سدیم موجود در خون به حفظ بخش مایع خون یاری می کند. مولکول سدیم والپروات آرام رهش موجود در همین دارو باعث بسته شدن نتورک های سدیمی در سطح سلول شده هست و مانع از ورود یون سدیم به درون غشا می شود. از آنجایی که که سدیم کلراید یکی از املاح طبیعی موجود در بدن است، عوارض آن تنها مربوط به نامتناسب بودن (افزایش یا کاهش) غلظت آندر تن است. سدیم به در اختیار گرفتن فشار خون کمک کرده و کارایی ماهیچه ها و جاری را تهیه می کند، به این دلیل غلظت سدیم به وسیله بدن به دقت کنترل می شود. از آنجا که سدیم گزیده جدایی ناپذیر از کارایی روان و ماهیچه ها است، جای تعجب نمی باشد که میزان خیلی ناچیز یا این که سدیم در بدن بتواند هر دو سیستم عصبی و سیستم عضلانی را زیر تأثیر قرار دهد. رابطه نزدیکی در بین عملکرد سدیم در مراقبت مرحله طبیعی مایعات و در دست گرفتن حجم خون تن و در نتیجه فشار خون وجود دارد. مقادیر قابل توجهی از همین عنصر در تولید تترا اتیل سرب به تیتر افزودنی بنزین استعمال می شود بازاری که دارای ظهور بنزین فارغ از سرب از دربین رفت. در جدول زیر محدوده منشاء نرمال و قابل قبول میزان سدیم و مقادیر هشداردهنده آن ذکر شده است. البته این مقادیر در نوزادان، اطفال، کودکان و بزرگسالان به میزان ناچیزی تفاوت دارد که تغییری در مسئله اهمیت بحث ایجاد نمیکند. یافتههای با ما در همین مطالعات نشان اعطا کرد که تراز پائین سدیم در مایع دیالیز سبب ساز بهبود فشار خون شده و مصرف نمک و آب را دربین درمانهای دیالیز کاهش میدهد، که احتمال دارد موضوع لطف می باشد اما تعداد کرامپها و حوادث فشار خون پائین را که بیماران در ارتفاع دیالیز به آنها در گیر میشوند، افزایش می‌دهد که مطلقا مسائل بدی هستند. هر چند که به حیث می رسد در مطالعات پیشین تغییرات سدیم پلاسما مهم تغییرات فشار خون همسو بوده است. منبع با سدیم در رژیم غذایی کلرید سدیم یا نمک است که بیش از سه چهارم آن از غذاهای فرآوری شده حاصل می شود. راستا و هدف: یکی از مهمترین جوانب تغییر تحول در عادات غذایی مصرف بیش از حد غذاهای سرشار خرید سدیم کربوکسی متیل سلولز از نمک میباشد. از طرف دیگر، چنانچه سدیم زیادی مصرف کنید، تن ممکن میباشد آب مازاد را نگه داشته و حجم خون را ارتقاء دهد. سدیم، به جهت حفظ تعادل طبیعی آب در تن حساس پتاسیم به طور هماهنگ فعالیت می کند. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از خرید سدیم کلراید ، شما احتمال دارد می توانید کلیدی ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.