ست پانسمان استریل

اگر قصد استریل کردن سوزن در منزل را دارید، بایستی به یاد داشته باشید که استریلیزه و ضدعفونی کردن حساس یکدیگر فرق دارند. پس از اتمام مراحل استریل توسط این دستگاه آنچه باقی می ماند بخار آب و اکسیژن هست که تماماً مهم گوشه و کنار سازگارند و آسیبی متوجه کاربران و بیماران نخواهد بود. روند استریل دستگاه فراوان پرسرعت بوده (۲۸ تا ۶۵ دقیقه) و نیازی به آمادهسازی نخستین نمی باشد که این دستور گردش فعالیت را در بیمارستانها و مرکز ها درمانی به مقدار قابل توجهی شتاب میبخشد. حرارت اثرات سوء و مواد آلوده کننده محیط زیست را ندارد و از طرفی نیز روشی کار آمد است. شیر عسل کالبر فاقد هرگونه مواد رنگی، حفظ کننده و طعم دهنده تصنعی و مصنوعی بوده و جهت مراقبت بها غذایی شیر و ماندگاری طولانی در بسته بندی های یک‌سری لایه استریل به بازار ارائه می گردد. جهت جزء‌جزء‌کردن و تحلیل از نرمافزار SPSS ویرایش 20 و آزمونهای T و غیرپارامتری Mann-Whitney به کار گیری گردید. جهت انجام همین مراحل مکانیسمهای متمایز استریل به نحوه پلاسما ساخت شده است. را در کوتاهترین روزگار و سوای تولید مواد سمی و مضر استریل مینماید. در شرایط یکسان، هر چه تعداد میکروبها عمده باشد، دوران تماس بیشتری واجب هست تا ماده گندزدا آنان را از فی مابین ببرد. این که کدامیک را تعیین نمایید به حق تقدم و میزان دارایی شما بستگی دارد. برای مثال گلوتارآلدئید اساسی اقتدار گندزدایی بالاتری نسبت به ترکیبات آمونیوم چهارتایی است. افزایش pH باعث ارتقاء عملکرد گلوتارآلدئید و ترکیبات آمونیوم چهارتایی شده ولی در خصوص فنل ها، هیپوکلریت­ها منجر کاهش کارایی می­شود. کلیدی ارتقاء دما کارایی ارتقا می­یابد. هرچند می بایست از ارتقا بیش از حد دما دوری کرد چرا که می­تواند باعث جزء‌جزء‌کردن و غیرفعال شدن ماده گندزدا شود. دستگاه پلاسما استریلایزر شرکت «پارس سینوهه پاد»، ابزار کلیدی به دما و رطوبت نظیر اشکال آندوسکوپ، کاتتر، استریل هیدروکورتیزون کانولا و … اتوکلاوها هم دو درب بوده و درب سمت تمیز آن ها به این ناحیه باز می شوند.وسایلی که تمیز و ضدعفونی شده اند از دستگاه های ست شوی خارج می شوند و در این بخش بروی میزهای مخصوصی قرار گرفته ، مرتب شده ،بازبینی شده و سپس بسته بندی می شوند. مثلا اسپورها به برهان داشتن کورتکس (Cortex)، پروتئین های کوچک محلول، نمکدار بودن و تطابق گرمایی و از طرفی قلیل آب بودن نسبت به خیلی از دست اندرکاران استریل کننده مقاومت نشان میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.