دریچه سقفی چهار گوش با پره های ثابت

ظاهر هندسی همین تجهیزات ممکن می باشد در بعد ها چهارگوش، گرد و تایلی ساخت بشود . در یک گرروه بندی جامع از منظر ظواهر هندسی می‌گردد دریچههای سقفی هوا را به 2 مجموعه 4 گوش و گرد دسته بندی بکنیم. دریچه سقفی ۴گوش یا ۴ طرفه مهم طرحهای زیبای هندسی هستند که نمایی مدرن به ساختمان شما می دهد و مطلوب مکانهایی میباشند که به جهت توزیع هوا مانعی در سقف وجود ندارد و نیاز به توزیع دریچه سقفی چهارگوش برابر هوا داریم. چ- دریچه سقفی تایلی کاغذ ای اهمیت دریچه چهار طرفه (با دمپر و بی دمپر). ضروری به ذکر می باشد دریچه تنظیم هوا ی مشبک را هم می اقتدار بصورت مستقل و نیز بصورت ترکیبی در سقف های کاذب و تایلی گزینه استعمال قرار داد. در فضاهایی که نیاز به پرتاب هوا بصورتِ مستقیم و فارغ از مانع از دریچه تهیه و تنظیم هوا احساس می شود، استفاده از روزنه هوای مشبک واجب می باشد. در بعضا مکان ها که قابلیت و امکان تزریق هوای تازه به گوشه و کنار وجود ندارد فشار منفی که در اثر تخلیه و یا بازگشت هوا تولید میگردد بایستی از نحوه ورود هوا از محفظه همسایه جبران شود. روزنه های سقفی هوا دهی را به وسیله دمپر می توانند کنترل کنند. امروزه طراحان و تولید کنندگان اهل ایران به راحتی توانسته اند که دریچه های کولر اهمیت میزان مرغوب بودن را روانه بازار کنند. منحصر کانال هایی که به رخ افقی در بالای پروژه ها پیاده سازی شده اند و دهانه انشعاب هم از روش سقف کاذب خارج میرود از روزنه سقفی هوا بهره برداری خواهد شد. اضافه بر آن تبدیل گرد به 4 گوش و متصل شدن کانال فلکسیبل از دیگر موردهای میباشد که می بایست در دوران پیاده سازی روزنه در نظر گرفته بشود. دریچه کولر آهنی (یا گالوانیزه)، نیز به شکل دیواری و هم بصورت سقفی در بازار موجود می باشد. در مجموع به روزنه که از رویکرد سقف هوا را به محیط میرساند دریچه کولر سقفی اطلاق خواهد شد . به همین ادله که ورود و خروج هوا به بهترین رخ انجام گیرد و بتوان کلیدی دستکم تعداد دریچه کولر، بازدهی تهویه در ساختمان ارتقاء یابد. اگردر یچه سقفی چهارگوش باشد، به راحتی بر دهانه کانال چهارگوش کارگزاشتن میشود البته در صورتیکه دریچه گرد باشد و کانال چهار گوش، نصب آن توسط تبدیل رخ می گیرد. برای نمونه ارزش روزنه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی اساسی محصول آلومینیومی (با دمپر و فارغ از دمپر)، در مقایسه کلیدی ارزش این محصول با فرآورده آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. اگر شما هر دسته سوالی در ارتباط مهم چه جایی و شیوه به کارگیری از دریچه سقفی دمپردار دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.