جدیدترین خبرهای «فیلم قهرمان اصغر فرهادی

به این دلیل حدود یکی از دو شب روی یک متن در این آیتم کار کردم که صرفا درباره ممنوعیت مسافرت فقدان و درباره هر تصمیمى می باشد که سیاستمداران مىگیرند و دارای آن، انسان ها را به گروههای مختلف و روبروی نیز تقسیم میکنند. زهرا فدایی در فرارو نوشت: فیلم دلاور در نگاه اول، یکی از سرراستترین فیلمهای اصغر فرهادیست؛ فیلمنامهای اعصاب و شستهرفته دارااست که نه میخواهد تماشاگر را فریب بدهد و خیر دنبال پیچیدگیها و اصغر فرهادی دلیر قهرمان» ساخته پنهانکاریهای مستمر فرهادیست. او چه همین موضوع را پر‌نور ابلاغ کرده باشد چه نه، «قهرمان» نقدی بر بیرحمی دنیا مدرن در مواجهه با بدهکاران است و همینطور نقد یک وسواس عمومی درباره «آبرو» و «شرف» در کنار نتایج معکوس و نقاط تاریک شبکههای اجتماعی. اگرچه که فیلم فرهادی در شهر شیراز میگذرد ولی او معتقد هست تناقضی که در «قهرمان» اکران داده میشود، جهانیست. آنچه دقت من را به خودش جلب کرد این بود که ما میبینیم آدمها در نقاطی از زندگیشان کارهایی انسانی انجام می‌دهند و آنچه حادثه میافتد همین می باشد که بقیه انتظار دارند که آنان همیشه به عبارتی شخصی باشند که آن عمل انسانی را انجام داده است. دارای همین همه، یک تماشاگر میتواند حتی به این موضوعات اجتماعی در فیلم اعتنا نکند ولی کماکان از طرز او در طرح فوقالعاده قصه مبهوت شود؛ روشی که فرهادی مشکلات، نیت شخصیتها و متغیرها را مطرح می کند و آن ها را تبدیل به موجی میکند که کلیه آدمهای اطراف رحیم را در خویش میکشد. این حقیقت که من میتوانم هجرت کنم ولی بخش اعظمی از مردمان از مهاجرت منع شدهاند، به من احساس بدی داد. ما اسم این فیلمها را فیلمهای واقعگرا میگذاریم اما به جهت مثال هنگامی زنی را در خانهاش میبینیم که عفاف و حجاب و روسری بر سر دارد، همین واقعی نیست. بیش از آنکه به جهت شانس بد رحیم دل بسوزانیم، سردرگم میشویم که چرا می بایست او، بلافاصله به دلاور تبدیل گردد که بعد، به او مشکوک اصغر فرهادی دلیر برگه اصلی شوند؟ اتفاقی که در «قهرمان» شکل میدهد، چون مجموعهای از دروغهای مصلحتی کوچک که رحیم میگوید نهایتا به سمت خودش برمیگردد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متا مزج در نقد خود بر فیلم «قهرمان» متن است:«در فیلمهای اصغر فرهادی، چارچوبها و نهادهای در ظاهرمحکم جامعه (مانند نظام عدالت، ضابطه مدنی، خانواده، مذهب و…) در برابر پیچیدگیهای یک حالت انسانی، در گیر تزلزل میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.