این 5Ps بازاریابی: اهمیت و ارتباط

[ad_1]

اجازه دهید بحث در مورد 5 Ps بازاریابی است. آنها اصول اساسی مدیریت بازاریابی. اجازه دهید بحث در مورد آنچه آنها برای ایستادن:

محصول: محصول مخفف محصول یک شرکت در نظر دارد برای فروش و یا آن را به تولید. آن را به شکل پایه یک شرکت عملکرد. یک محصول ایجاد شده است به فروش می رسد را بدست آورده و درآمد برای این شرکت می پردازد و برای نیروی کار است. یک شرکت نیاز به تصمیم گیری با دقت در مورد ماهیت محصول آن در نظر دارد برای راه اندازی.

قیمت: قیمت گذاری این محصول به مرحله بعدی. این شرکت نیاز به بررسی هزینه تولید و همچنین هزینه رقیب محصولات قبل از تصمیم گیری نهایی قیمت محصول.

محل: محل بسیار حیاتی است. این شرکت باید در پیدا کردن محل مناسب به بازار محصول و یا به عبارت دیگر به آن نیاز دارد برای پیدا کردن هدف برای مصرف کنندگان این محصول است.

ارتقاء: ارتقاء محصول مهم است پس مناسب ارتقاء تنها می تواند کمک به دید بهتر و اطمینان از مناسب فروش محصول است.

مردم: آن در نظر گرفته شده است 5 P. یعنی نیروی انسانی شرکت است. فروش یک شرکت همراه با دیگر توابع می تواند تنها اگر شرکت خوب و با ثبات نیروی کار است. در نتیجه کیفیت نیروی کار نقش حیاتی ایفا می کند. بهتر و اختصاص نیروی کار تنها می تواند خوب برای شرکت ها و خیلی بیشتر.

نتیجه گیری: در نتیجه بازاریابی مناسب می توان با یک کار بسیار خوب هماهنگ سازی مختلف Ps. هر جزء یا هر P باید طراحی یا ساخته شده پس از نگه داشتن اثر آن بر روی دیگر. اگر این را می توان به طور موثر انجام شود پس از آن یک شرکت می تواند رشد کند یا به درستی انجام کردن دیگران است. بنابراین اگر شرکت تصمیم به راه اندازی یک شکلات سپس آن را باید در برنامه ریزی فعالیت های تبلیغاتی محل بازاریابی کارآمد به منظور به دست آوردن نتیجه مورد نظر. اجازه دهید ما را به شکلات به عنوان یک محصول و بحث در مورد قطعات.

در اینجا محصول شکلات است.

قیمت گذاری باید در ذهن نگه داشتن قیمت مشابه شکلات در بازار است.

محل و یا هدف قرار دادن مصرف کنندگان من.e بچه ها و یا دوستداران شکلات از دیگر گروه های سنی باید شناسایی شود.

توسعه باید انجام شود درآمده است. شکلات همراه با شادی. از این رو فعالیت های تبلیغاتی انجام می شود نگه داشتن ویژه جشنواره و یا این تاریخ در ذهن است. یک جشنواره که در آن تبادل هدایا سفارشی را می توان تبلیغاتی نقطه از شکلات.

مناسب افراد مرتبط و با تجربه در روند تولید و فروش شکلات باید استخدام شود. در پایان مردم با شور و شوق برای شکلات فقط می توانید انجام دهید خوب برای شرکت می باشد.

در نتیجه این 5 Ps بازاریابی و در این شیوه عملکرد آنها در هماهنگ سازی با یکدیگر برای تکمیل بازاریابی نیاز به یک شرکت و آن را به آینده.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.