اهمیت اندازه و ابعاد دریچه فن کویل سقفی

دریچههای سقفی به شکل 4 طرفه، 3 طرفه و همینطور 1 طرفه دارای پرههای اثبات ایجاد میشوند. برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب هم از طریق سقف کاذب خارج می شوند از روزنه های سقفی چهارگوش به کارگیری می شود که از گونه های سقفی یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و شمسی دریچه سقفی 4 طرفه تشکیل می شود. درصورتیکه از همین روزنه سقفی چهار طرفه به تیتر مکش استفاده شود، دیگر نیازی به دمپر ندارد. و ضمن این‌که اهرم این نوع روزنه کولر، برخلاف جور های دیگر خراب نمی شود. همین روزنه سقفی گرد، حاذق هست هوا را به رخ نصفه افقی در گوشه و کنار پخش کند. مثل دریچه های گردابی(خورشیدی) و گرد برجسته، پخش هوای روزنه های سقفی گرد تخت به شکل 360 رتبه هست که سبب ساز پخش هر چه همگن خیس جریان هوای عبوری می شود اصلی همین تفاوت که الگوی پخش هوای همین دسته از دریچه های تهیه هوا به صورت پخش افقی گران قدر (Wide Horizontal) می باشد. همچنین می قدرت از روش ایجاد یک حفره در پرههای داخلی،دمپر را تهیه و تنظیم نمود. به جهت کانالهایی که بصورت افقی در سقف ساختمانها اجرا میگردند و دهانه انشعاب هم از روش سقف کاذب بیرون می شوند از دریچه سقفی هوا به کار گیری میشود. همانطور که اشاره کردیم، دریچه های سقفی قابلیت ساخت به ابعاد گزینه نیاز خرید کننده را دارد، بها آن نیز به بعدها و دسته آن بستگی دارد. این پره ها امکان پخش هوا را در جهت های یک الی چهار طرف دارند. همچنین مهم اعتنا به جهت پره ها در همین دسته روزنه ها، هوا حساس سرعت مطلوب به مرحله خواهد رسید. گونه پره ثابت دریچه های سقفی کلاف دورباز جهت نصب فارغ از دمپر و یا کارگزاشتن به همپا دمپر های چهارگوش موازی و متقابل ارائه می شود، زیرا دسترسی به همین دمپر ها از شیار فریم قابلیت و امکان پذیر است. کاربری – دریچههای سقفی چهارگوش اثبات دمپردار و بدون دمپر شاهرخی جهت کاربریهای مطلوب در صنعت تهویه مطبوع به منظور کارگزاری در سقف طراحی شده اند. توضیحات – دریچههای سقفی چهارگوش دارای پرههای اثبات شاهرخی به سادگی بر روی شبکه گرد کارگزاری می شوند. همین دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد به کار گیری قرار می گیرد که اغلب محل کارگزاشتن همین روزنه بر روی سقف و دور از دیوار جانبی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.