انواع و کاربرد دمپر هوا

اگر دمپر اتوماتیک باشد؛ تهیه و تنظیم جریان هوا به وسیله موتورهای الکترونیکی و به صورت مدوام انجام خواهدشد. • این دمپر مقدار دلخواهی از جریان هوا را به امداد یک فنر فارغ از استفاده از انرژی اثبات نگه می دارد. • فنر استیل که به طور ویژه کالیبره شده میباشد داخل سیستم وجود دارد. • در رخ لزوم می قدرت آنرا به صورت عایق شده تولید کرد. • در دمای دربین 100 و 30- رتبه سانتیگراد قابل استفاده می باشد. در اینجا ضروری به ذکر هست که برای کاربرد دمپر ضد حریق می توان از یک دمپر موازی با جور دمپر برقی که به یک سنسور دود و حرارت دارای ربط هست هم به کارگیری نمود. در این طریق اساسی تولید یک جعبه فرمانِ برقی، عملکردِ دمپر را به سنسور دود و حرارت متصل می کنند و به طور همزمان اصلی کارکردِ همین سنسور، جعبه دستور نیز به دمپر ،فرمانِ انسداد میدهد و به این ترتیب دمپر مسدود می شود.بدیهی است بها دمپر ضدحریق برقی بالاتر از بها دمپر ضدحریق حیاتی فیوز می damper 165×38 باشد. تیغه های همین دمپر هوا به صورت موازی ساخته شده اند که اساسی گرفتن گونه به رخ به طور همزمان و هماهنگ در وضعیت باز یا این که بسته و نیمه گشوده قرار میگیرند و مقدار هوای عبوری از مجرای هوا را تهیه می کند. دمپر بادی مهم ساختار فریم اهمیت فریمِ ۳ سانتیِ یک طرفه می باشد.دمپر بادی در پشت رشته و در نمای بیرونیِ گوشه و کنار قرار می گیرد و به طور همزمان حساس عملکردِ حرفه گشوده یا این که بسته می شود. به شکل پنو ماتیک ( بادی)، دستی یا برقی که در موقعیت برقی از موتور اکچوایتور امداد گرفته می شود. در اینجا ضروری به ذکر هست دمپر ضد حریق را اساسی نوع دمپر برقی ایجاد نمود که همین نوع دمپر برقی را می قدرت توسط یک جعبه دستور برقی به سنسور دود و حرارت متصل نمود تا به طور همزمان اهمیت عملکردِ سنسورِ دود و حرارت فورا از شیوه جعبه فرمان به دمپر گردِ ضدحریق دستورِ انسداد داده می شود و بدین ترتیب می توان دمپر ضدحریق را بصورت برقی بصورتِ کنترلی تولید نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.