اروزیل – پتروشیمی دانشمند

کارایی فوم سیلیکا (اروزیل 200) به عنوان استدلال غلظت دهنده، ژل گرا و ضد ته نشینی نیکی صرفا به کوچک بودن ذرات آن نسبت داده می شود بلکه بر روی سطح آن که مقدار بهینه ای از گروههای سیلانول وجود دارد نیز بستگی دارد. به جهت تنظیم مدل آب فرار و گریز (غیر قابل پخش در آب) سیلیکا می بایست در حین روند ساخت اصلی سیلیکاهای آلی (مانند دی متیل دی کلروسیلان) عمل آوری شود. همین ماده به تیتر غلظت دهنده و جلوگیری از رسوب و درخشان کننده در تولید لوازم آرایشی – بهداشتی نیز آیتم استفاده قرار می گیرد و به دلیل نرمی و خواص صیقل دهندگی اکثر اوقات به تیتر فیلر نیز کاربرد دارد. پلی آکریلاتهای گرماسخت مورد به کار گیری در سیستمهای جلادهنده شبکه ای شده. از حیث عملی، آن سیستمی، سیال و عاری از حلال هست که برای مدت طولانی در صنعت رنگ جامد به کار می رود. حجمی ذرات جامد آن در بین 160 تا 190 کیلوگرم در متر مکعب می باشد. این ماده رسوب مواد جامد را در سیستم های مایع نظیر روکش های رنگی یا این که رزین ها به تاخیر می اندازد. افزودن اروزیل به ترکیبات دیگر، موقعیت ژل مانند به آن ها می دهد، و منجر می شود تا بسته بندی و حمل و نقل محصولات ساده تر انجام شود. همینطور یک بهبود دهنده خوب جریان پذیری می باشد همین ماده ذرات مواد فعال را میپوشاند و سبب ساز می شود آن ها سهل وآسان از یکدیگر عبور کنند. تعیین گرید فوم سیلیکای مناسب برای هر کاربردی در صنعت رنگ و پوشش به پارامترهایی متمایز متعلق میباشد که همین پارامترها شامل: دسته رزین مصرفی ، غلظت پیگمنت ها و فیلرها ، میزان پایداری آیتم نیاز و بقیه مواد افزودنی حاضر در فرمولاسیون رنگ است. گرانروی و ژل گرایی برای بهبود ثبات انبارداری تنظیم می شود و ته نشینی رنگدانه ها کاهش می یابد. حضور این ایروزیل ها در فرمولاسیون ایجاد مواد غذایی سبب یکنواخت و یکدست شدن مراحل تولید و همچنینی ثبات میزان مرغوب بودن فرآورده میشود. اشکال فوم سیلیکاهایی که در جدول 1 فهرست شده اند، شاخص محصولاتی هستند که توسط یک ساخت کننده به جهت مصرف در صنعت رنگ و جلا دهنده تهیه و تنظیم می شوند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه حساس اروزیل 200 دگوسا وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.