آنلاین و گوشی های هوشمند برنامه رای گیری خواهد شد و ما در نزدیکی کامل رای گیری مشارکت

[ad_1]

چند بار شنیده اید اچ اعتراف نکردند رای دادن ؟ بهانه های بی پایان هستند. من دوست ندارم نامزد من نیست که زمان برای مطالعه اطلاعات من مشغول بود که در روز رای گیری مهم نیست سیستم فاسد است و یا تعدادی از دیگر تاکتیک انحراف از حقیقت آنها فقط تنبل. رای دهندگان بی تفاوتی است که یک بیماری خطرناک برای فرهنگ جامعه یا تمدن و فرهنگ آن می تواند باعث آسیب به شهرستان, شهرستان, دولت, سرزمین یا کشور است. رای دادن یک حق در ایالات متحده, و آن را بسیار مهم برای ورزش است که درست است. کسانی که رأی نمی دهند و باور نمی در سیستم صدمه زدن به سیستم شکست خود را به شرکت.

اگر ما در حال حاضر و برنامه های گوشی های هوشمند به رای من شرط می بندم مشارکت خواهد بود نزدیک به 100% و من شرط می بندم که یک واقعیت تبدیل می شود در آینده. ما فکر می کنم تانک صورت گرفت تا این موضوع و در مورد تمام جنبه های امن و آنلاین سیستم رای گیری شده است. منجر فکر می کنم تانکر کودی شکار اظهار داشت:

“این افزایش در رای گیری به نوبه خود از آن کمک خواهد کرد که ایده خالص دموکراسی از آنجا که در کشور ما شبیه به این ایده که هر کس مساوی می گویند در تصمیم گیری های کشور ما می کند و انجام می دهند اما آنها باید مایل به رفتن را از طریق مراحل اول و تعداد زیادی از جوانان آمریکایی ها نمی خواهم برای رفتن را از طریق این فرایند از آنجا که ما استفاده می شود برای داشتن همه چیز در دسترسی آسان.”

توافق زیادی وجود ندارد شکاف دیجیتال در اینجا در ایالات متحده و دسترسی آنلاین است که نسبتا جهانی در ایالات متحده است. اما رای گیری خواهد تبدیل به بیش از حد آسان بسیار آسان است که آن را رعایت نمی? امر سیاسی هوی و هوس از اخبار شبانه پیچ و تاب ذهن رای دهندگان را به نوسان خود را نامزد انتخاب ؟ خالص دموکراسی تا حدودی خطرناک است اگر افراد تنبل که می خواهند چیزهای رایگان می تواند رای رهبران که به قول گونی خزانه آنها را به آنچه آنها می خواهند در برابر مشاوره مالی احتیاط. آیا اعداد بزرگ بود ایمن گارد همانطور که اشاره شد در “حکمت جمعیت” نظریه?

می تواند جمعیت به نوبه خود در برابر چه چیزی بهترین را برای آینده این کشور در تجارت برای منافع کوتاه مدت? آنچه در مورد جمهوری ما? آیا این یک گام بیشتر به سوی “دموکراسی خالص” و اگر چنین نیست که خطرناک به عنوان تنها populists خواهد بود انتخاب تقویت شده توسط این رادیکالیسم شناخته شده در توده اوباش? کسانی هستند که در قدرت نگران آنها را از دست دادن کنترل اگر ما حرکت فوری رای گیری آنلاین? کسانی که در قدرت به طور کلی به دنبال حفظ آن در تمام هزینه. است که چرا ما را اجرا نمی کند مانند یک سیستم رتبهدهی نشده است ؟ فکر می کنم در این.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *