gmo
زیست‌شناسیویژهیادداشت

دکتر متولی‌زاده اردکانی از مخالفت با محصولات تراریخته می‌گوید

دستکاری ژنتیکی بذرهای تراریخته قرار بود منجر به تولید محصولاتی ایمن شود که در برابر مشکلات محیطی مثل کم‌آبی، شوری آب و ... مقاومت بالاتری نسبت به محصولات غیرتراریخته داشته باشند؛ همچنین قرار بود مقدار محصول تولیدی این بذرها هم به مقدار قابل توجهی بیشتر شود

محصولات تراریخته
تازه‌هازیست‌شناسیویژه

دکتر سلمانیان از تولید تراریخته‌ها در کشور دفاع می‌کند

دکتر «علی هاتف سلمانیان» استاد پژوهشکده ی زیست‌فناوری کشاورزی در «پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری» است. او از لزوم توجه به تراریخته‌ها و الزامات ورود به این عرصه در کشور می‌گوید و اعتقاد دارد بخش زیادی از توان کشور صرف بحث‌های بیهوده می‌شود و به جای این می‌توان وارد فرایندهای استاندارد و تعریف‌شده‌ی علمی شویم.

photo_2016-01-31_18-27-15
فناوریکافه دانستنیهاویژه

کلون کردن: حفظ یا نابودی تنوع ژنتیکی

فروغ کنعانی، پژوهشگر اگرواکولوژی دانشگاه جرج-آگست گوتینگن | بحران گرسنگی همواره یکی از مهم ترین چالش های پیش روی بشر بوده است. تلاش برای حل بحران گرسنگی به خصوص در ده های اخیر؛ دانشمندان را به بررسی و کشف انواع روش های جایگزینِ کشاورزی متداول وادار کرد. تکنیک های بهبود نژاد دام و طیور و گیاهان

11
تازه‌ها

آخرین نقطه مسکونی زمین کجاست؟

آمریکا از حدود ۱۳-۱۴ هزار سال پیش و استرالیا از ۵۰ هزار سال پیش مسکونی شده و قطب جنوب هنوز هم مسکونی نیست. از میان مناطق مسکونی کنونی، احتمالا تبت آخرین جایی بوده که مسکونی شده است. بررسی پراکنش ژنتیک انسان‌ها نشان می‌دهد، تبت تا پیش از رواج کشاورزی در هشت هزار سال پیش، تقریبا

قربانی کشاورزی
تازه‌ها

قربانی کشاورزی

قربانی کشاورزی این دو تصویر از آرال به خوبی نشان می‌دهد طی ظرف 14 سال گذشته کدام قسمت دریاچه به کلی خشک شده است. تصویر سمت راست در سال 2000 تهیه شده و تصویر سمت چپ در سال 2014. آرال که روزگاری چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود حالا تنها بخش کوچکی در غرب آن باقی