صدف ها و پلیمر ها
فناوریویژه

درس‌هایی که مهندسان پلیمر از صدف‌ها می‌گیرند

شنا در آب، همچون پرواز در هوا آدام سامرز/ترجمه: زینب همتی| شاید کمتر کسی حرکت جهشی دوکفه‌ای‌ها را دیده‌باشد. این موجودات می‌توانند مثل جت خود را به جلو پرتاب کنند. «حلزون‌های دوکفه‌ای» (scallop) که به اختصار «دوکفه‌ای» نامیده می‌شوند؛ از معدود بی‌مهرگان دوکفه‌ای هستند که واقعا می‌توانند شنا کنند. وقتی که این نرم‌تن احساس خطر