screenshot-2016-12-16-12-51-51-800x533
تازه‌ها

هم‌نوع‌خوارهایی که همدیگر را تیمار می‌کنند

حتی هم‌نوع‌خوارها هم به مراقبت نیاز دارند. برخی مواقع خرچنگ‌هایی که نزدیک منافذ گرمابی در عمق ۳۵۰۰ متر زندگی می‌کنند، یکدیگر را می‌خورند. اما آن‌ها همیشه هم یکدیگر را نمی‌خورند، بلکه دیده شده است که گاهی هم یکدیگر را تیمار می‌کنند (احتمالا باکتری‌های روی پوست یکدیگر را می‌خورند). در فیلم جدیدی که محققان ضبط کرده‌اند،