zoom 02
زومویژه

زوم: موافقان و مخالفان مهاجرت علمی

مهاجرت به کشورهای دیگر به انسان این امکان را می‌دهد که به شکل ملموس و از نزدیک با ملل دیگر، فرهنگ‌های جدید، نگاه‌های متفاوت نسبت به دنیا و روش‌های زندگی مختلف آشنا بشود.

۰۱ Cover crop
زومویژه

مهاجرت علمی از چه زمانی در ایران آغاز شده و چرا در سال‌های اخیر روند آن سرعت گرفته است؟

در اولین شماره‌ی «زوم» سراغ موضوعی رفته‌ایم که در سال‌های اخیر ذهن خیلی از اطرافیانمان را درگیر خود کرده است.