تلسکوپ گایا
ویژهیادداشت

امسال تلسکوپ‌ «گایا» امکانات مهمی را در اختیار ما قرار می‌دهد

بالاخره تصمیم گرفتم حوزه‌ی اخترشناسی را انتخاب کنم و از مهم‌ترین اتفاق آن بنویسم: احتمال «شناسایی بیگانگان» (دقت کنید که «شناسایی» با «تماس» فرق می‌کند).