انسان ریخت‌ ها
تازه‌ها

فتح آمریکا در ۱۳۰,۰۰۰ سال پیش؟

گروهی از پژوهشگران با بررسی تعدادی سنگ شکسته و استخوان‌های ترک‌خورده‌ی «ماستودون» در کالیفرنیا ادعا کرده‌اند که این آثار مربوط به انسان‌ها یا انسان‌ریخت‌هایی است که ۱۳۰هزار سال پیش در آمریکای شمالی می‌زیسته‌اند.