ماده تاریک
یادداشت

در جست‌و‌جوی راز ماده‌ تاریک

پیش‌بینی این‌که در سالی که پیش‌ رو است چه دستاوردهای علمی‌ای به بار می‌نشیند، بسیار دشوار است، زیرا بسیاری از کشف‌های علمی و فناوری نه براساس یک مسیر دقیق از پیش تعیین‌شده که براساس اتفاق یا براساس سعی و خطا شکل می‌گیرند و...

نمودار دایره‌ای ماده تاریک
تازه‌هاعلمفیزیک

ماده تاریک روی میز

گاهی وقتی‌ها به شدت و با اشتیاق به دنبال چیزی می‌گردید نمی‌توانید آن را پید کنید؛ آن هم وقتی درست جلوی چشمتان است یا آن را محکم توی مشتتان گرفته‌اید. این داستانی است که احتمالا درباره ماده تاریک و ذره آکسیون اتفاق افتاده است.