۶۳۶۰۳۱۸۹۱۱۸۸۸۰۰۱۷۷
عرفان کسراییفلسفه علم

فریب می خورم پس هستم

      برنامه های فریب عمومی در دنیای مجازی   پیشرفت فناوری های ارتباطی، چهره زندگی روزمره ما را تغییر داده است. خرید و فروش های آنلاین، خدمات بانکی اینترنتی و حتی نامه نگاری ها کمترین شباهتی به آنچه که انسان قرن گذشته تجربه می کرده ندارد. در این بین کلاهبرداری ها و دزدی

Bigfoot-UFO_via-NEFF-cit.duke_-1024x767
فراتر از علمکافه دانستنیهاویژه

تفکیک علم از شبه علم چه فایده ای دارد؟

فیلسوفان علم کوششهای فکری بسیاری کرده اند تا بتوانند معیاری برای تفکیک علم از شبه علم پیدا کنند. حتی راجع به این بحث کرده اند که آیا اساسا چنین معیاری  وجود دارد یا نه. به راستی دلیل تلاش برای تفکیک علم از شبه علم چیست؟ چرا فیلسوفان علم این همه تلاش می کنند تا علم