پرواز با شفق
هنر، ادبیات و سرگرمیویژه

پرواز با شفـق

دنیاسهرابی| در هفته‌های گذشته، باز هم انتشار اخبار مرگ کودکان مهاجر در سواحل اروپا، کام همه را تلخ کرد. انگار این کودکان دست به یکی کرده‌اند تا جگر جهانیان را بسوزانند. اما هنوز دیکتاتورها، دیکتاتوری می‌کنند و انگار این کودکان معصوم را نمی‌بینند. ما هم چاره‌ای نداشتیم جز کنار گذاشتن عکس‌های خیلی غمگین و سعی

aurora1
هنر، ادبیات و سرگرمی

نورهای فضایی (ویدئو)

تصاویر رعد و برق همیشه جذاب هستند؛ اما وقتی از فضا گرفته شده باشند، دیگر فوق‌العاده جذاب می‌شوند. این تصاویر را هفته گذشته، فضانورد آمریکایی ...