زمین شناسی
تازه‌هایادداشت

حفاری در زمین؛ بزرگ‌ترین برنامه علم و فناوری زمین‌شناسی در سال پیش رو است

مهم‌ترین برنامه‌ی اکتشافی- علمی زمین‌شناسی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) در دریای چین و ساحل نوب غرب استرالیا در غالب برنامه‌ی «اکتشاف بین‌المللی اقیانوسی» (IODP) انجام خواهد شد.

زیلندیا
تازه‌ها

زیلاندیا هشتمین قاره‌ی زمین؟

زمین‌شناسان می‌گویند محدوده‌ی زیلاندیا حدود ۱۰۰میلیون سال پیش از ابرقاره‌ی «گُندوانا» جدا شد.