برای بزرگنمایی کلیک کنید
شگفتی‌ها

«کلین‌اسپیس وان» زمین را از شر زباله‌های فضایی رها می‌کند

شادی حامدی آزاد|  درمجموع 370 هزار قطعه زباله فضایی با سرعت بیش از 28 هزار کیلومتر بر ساعت در مداری به دور زمین می‌گردند. اکنون قرار است ماهواره تمیزکننده کلین‌اسپیس وان (CleanSpace One) به گوشه و کنار فضای اطراف، یعنی خارج از محدوده سیاره خودمان، برسد و بقایای موشک‌ها و ماهواره‌ها را «جارو» کند. شاید