زباله های الکترونیکی
کافه خوانندگانویژهیادداشت

کیمیاگری به نام باکتری

دانستنیها: در شماره‌ی ۱۶۹ مجله‌ی دانستنیها مطلبی درباره‌ی زباله‌های الکترونیکی منتشر شد که در رابطه با این مطلب، یکی از خوانندگان دانستنیها برای ما یادداشتی فرستاده‌اند. امروز در پروفسورها یادداشت «علیرضا فرازمند» را درباره‌ی شیوه‌های بازیافت زباله‌های الکترونیکی می‌خوانیم.   علیرضا فرازمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی در بخش «دیجیتال» شماره‌ی ۱۶۹

۲۰۱۵۱۲۱۹_fortune_ewaste_0969b-1-crop
دیجیتالفناوریویژه

صادرات آسیب؛ مستندی درباره زباله‌های الکترونیکی

بسیاری از لوازم الکترونیکی مورد استفاده در جهان در آسیا تولید می‌شود و وقتی این لوازم از رده خارج می‌شوند، دوباره به شکل زباله‌ی الکترونیکی به قاره‌ی آسیا بازمی‌گردند. برای نمونه، چین مدت‌هاست که قبرستان زباله‌های الکترونیکی جهان است. با توجه به رشد انفجاری بخش تولید چین در دهه‌های اخیر و رشد تقاضا در این