chakras
عرفان کسراییفلسفه علم

انرژی مثبت بده! انرژی منفی نفرست!

در چند سال اخیر به  خصوص با گسترش اینترنت، حوزه واژگان شبه علم و خرافات روز به روز غنی تر شد. به خصوص کلماتی مانند کوانتوم و انرژی و نرم افزار و ارتعاش مغناطیسی که با زیرکی دست اندرکاران برنامه فریب عمومی به خوبی در اذهان مردم جای گرفت. یکی از پرکاربردترین این واژگان تعبیر

۶۳۶۰۳۱۸۹۱۱۸۸۸۰۰۱۷۷
عرفان کسراییفلسفه علم

فریب می خورم پس هستم

      برنامه های فریب عمومی در دنیای مجازی   پیشرفت فناوری های ارتباطی، چهره زندگی روزمره ما را تغییر داده است. خرید و فروش های آنلاین، خدمات بانکی اینترنتی و حتی نامه نگاری ها کمترین شباهتی به آنچه که انسان قرن گذشته تجربه می کرده ندارد. در این بین کلاهبرداری ها و دزدی