فیزیکدانان «دانشگاه ایالتی واشنگتن»، مایع ابرشاره‌ای تولید کرده‌اند که رفتاری مانند جرم منفی دارد؛ به‌ این شکل که اگر به آن نیرویی اعمال کنید، در جهت مخالف اعمال نیرو شتاب می‌گیرد. برای نمونه اگر آن را فشار دهید، به‌جای دور شدن از شما به شما نزدیک‌تر می‌شود.

جرم منفی یعنی چه؟

در تئوری، جرم هم می‌تواند مانند بار الکتریکی مقادیر مثبت و منفی داشته باشد. البته تاکنون در طبیعت نمونه‌ای از جرم منفی دیده نشده است؛ اما سر و کله‌ی آن در برخی مدل‌های نظری مانند کرم‌چاله‌ها پیدا می‌شود. اگر به جسمی با جرم منفی، نیرویی اعمال کنیم، طبق رابطه‌ی برداری قانون دوم نیوتن انتظار داریم که شتابی در جهت مخالف نیرو پیدا کند.

 

جرم منفی
جرم منفی چگونه ساخته‌اند؟

پژوهشگران، دسته‌ای از اتم‌های روبیدیم را تا چندهزارم درجه بالای صفر کلوین خنک کردند. آن‌ها با استفاده از پرتوهای لیزر، این اتم‌ها را به وضعیت چگالش بوز-اینشتین درآوردند که در آن، ذرات بسیار کند حرکت می‌کنند و با تبعیت از اصول مکانیک کوانتومی، رفتاری موج‌مانند و کاملا هماهنگ نشان می‌دهند که آن را ابرشارگی می‌نامیم. وقتی پژوهشگران توانستند ابرشاره‌ی کروی‌شکلی از روبیدیم را به قطر کمتر از ۱۰۰ میکرومتر تشکیل دهند، دو پرتوی لیزر به آن تاباندند تا به اتم‌ها ضربه بزنند. در این حالت وقتی اتم‌ها از تله‌ی لیزری رها می‌شدند، به‌جای پخش شدن دور هم جمع می‌شدند، گویی جرم منفی دارند.

نوشتن دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.