1- کدوم call of duty از همه باحال تر بود ؟ کدوم مودش ؟
2 – سری black ops باحال بود یا modern warfare ?
3 – باحال ترین شخصیت بین تمام call of duty ها را نام ببرین ؟
باتشکر