0نخستين موجودات زنده كه در يك ميليارد سال اول عمر زمين ظاهر شدند، باكتري‌هايي بودند كه در آب‌هاي كم‌عمق و در كنار منافذ آتشفشاني زندگي مي‌كردند. اين جانداران اوليه احتمالا سولفيد هيدروژن و مونوكسيد كربن را به عنوان غذا مصرف مي‌كرده‌اند. پس از اين موجودات، باكتري‌هاي فتوسنتزي پديد آمدند كه با استفاده از نور خورشيد و آب، دي‌اكسيد كربن را به قند تبديل مي‌كردند. اما موجوداتي كه موجود زنده ديگري را به عنوان غذا مي‌خوردند، نخستين‌بار حدود 2/1 ميليارد سال پيش پديد آمدند، يعني حدود 2 ميليارد سال پس از آغاز حيات.

 

دانستنیها شماره 3 – دانستنیها آنلاین

نوشتن دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.